Förbigå menyn
Liikennevalot

Trafikljus

Till stadens trafikplanering hör att se till att trafikljusen fungerar. För servicen av trafikljusen ansvarar Destia  och Kontaktor Oy.

 

Underhåll och service av trafikljusen

Service och felanmälningar som gäller trafikljusen

Entreprenören som ansvarar för underhållet övervakar och får information om fel från trafikljuscentralsystemen. Reparationerna utförs vardagar mellan kl. 07.00 och 16.00.

DESTIA

  • Kl. 07.00 – 16.00 journummer: 0417320943

email: liikennevalot@destia.fi

 

Jour 24/7 i fråga om elstötstillbud och livsfarliga situationer samt trafikskador till tfn. 0417320943

 

Systemet HALI styr automatiskt trafikljusen till grönt för utryckningsfordon

Trafikljussystemet HALI togs i bruk i Vasa 26.3.2018 och det ger utryckningsfordon företräde vid trafikljus. Systemet är i användning på räddningsverkets utryckningsrutter, bland annat Vasaesplanaden, Sandviksgatan och vid Metviken.

Systemet HALI styr alltid automatiskt trafikljusen till grönt när en ambulans eller brandbil på utryckning närmar sig en korsning. Funktionen är baserad på lokalisering via satellit och trådlös dataöverföring. Vid styrningen utnyttjas även andra anordningar i räddningsfordonen, exempelvis genom användning av blinkers förutses behovet av trafikljusändringar vid korsande vägar.

HALI-styrningen startar när ett räddningsfordon åker i väg på ett larmuppdrag. Trafikljusen visar grönt i fordonets färdriktning och rött vid korsande vägar. När utryckningsfordonet har kört förbi trafikljusen, återgår trafikljusen till det normala utgående från positionsinformationen.