Förbigå menyn
Liikennevalot

Trafikljus

Till stadens trafikplanering hör att se till att trafikljusen fungerar. För servicen av trafikljusen ansvarar Dynniq Finland Oy och Sähköliike SähköWaasa Oy.

 

Underhåll och service av trafikljusen

 

Service och felanmälningar som gäller trafikljusen

Dynniq Finland Oy

020 775 6760

email: liva.huolto@dynniq.com

Vardagar 08.00-16.00

 

Sähköliike SähköWaasa Oy

0400 455 596

Jour 24/7 i fråga om elstötstillbud och livsfarliga situationer samt trafikskador

 

Systemet HALI styr automatiskt trafikljusen till grönt för utryckningsfordon

Trafikljussystemet HALI togs i bruk i Vasa 26.3.2018 och det ger utryckningsfordon företräde vid trafikljus. Systemet är i användning på räddningsverkets utryckningsrutter, bland annat Vasaesplanaden, Sandviksgatan och vid Metviken.

Systemet HALI styr alltid automatiskt trafikljusen till grönt när en ambulans eller brandbil på utryckning närmar sig en korsning. Funktionen är baserad på lokalisering via satellit och trådlös dataöverföring. Vid styrningen utnyttjas även andra anordningar i räddningsfordonen, exempelvis genom användning av blinkers förutses behovet av trafikljusändringar vid korsande vägar.

HALI-styrningen startar när ett räddningsfordon åker i väg på ett larmuppdrag. Trafikljusen visar grönt i fordonets färdriktning och rött vid korsande vägar. När utryckningsfordonet har kört förbi trafikljusen, återgår trafikljusen till det normala utgående från positionsinformationen.