Olet täällä

Tietoa kaupungista

ak0989: Keskussairaalan ja Hietalahden Villan sekä Bragen alue

ak0989_havainnekuva.png
Kaupunginvaltuusto on 9.10.2017 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen n:o ak989. Asemakaavalla muodostuu 10. kaup.osan kortteli 11 (osa) sekä puisto- ja vesialue. Asemakaavan muutos koskee 10. kaup.osan kortteleita 5 ja 6 sekä tori-, liikenne-, vesi- ja katualu-eita ja 11. kaup.osan korttelia 3 ja puisto- ja katualueita. Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella. (maankäyttö- ja rakennuslaki 52§)

 

LIITTEET

 

kaavakartta

kaavaselostus

keskussairaalan alueen kulttuuriympäristöselvitys

hietalahden villan ja bragen alueen kulttuuriympäristöselvitys

VAIHEET

 

vireille 9.10.2014

luonnos 1.-15.10.2015

ehdotus 11.8.–12.9.2016

hyväksytty 9.10.2017

lainvoima 30.11.2017

ak0989_kuvitus_2.jpg