Förbigå menyn
På bilden Helena Nurmikoski och Maarit Raukko som tog emot priset med Eva Korkiamäki och Timo Strandberg (Centralförbundet för De Gamlas Väl ) och Outi Pekkarinen (Ilmarinen). Bild: Riitta Airaksinen

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa fick priset Årets äldregärning

Publicerad: 2.10.2023

Vasa stads Hjälpare-verksamhet och assistentverksamhet inom äldreomsorgen har belönats med det nationella priset Årets äldregärning. Målet med den prisbelönta verksamheten är att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbetslivet genom att erbjuda ett riktigt och konkret arbete bland äldre samt att samtidigt öka de äldres välbefinnande.

Hjälpare-verksamheten och assistentverksamheten inom äldreomsorgen är innovativ verksamhet av nya slag och de omfattar många sektorer. De produceras genom att långtidsarbetslösa eller andra personer som är i behov av sysselsättning med stöd anställs för att assistera äldre i seniorhus och i deras egna hem. Inom servicen rehabiliteras den arbetslösa i riktning mot arbetslivet och seniorerna får hjälp i sin vardag bland annat vid läkarbesök och andra liknande besök samt i sysslorna i hemmet.

Det viktigaste är den tid som tillbringas med de äldre; samtal, läsning, spel eller bara vara tillgänglig. Utgångspunkten är kundens eget önskemål, vad hen vill göra. Ofta är besöket höjdpunkten under veckan för den äldre.

– Vår service är gratis för seniorerna. Ingen utbildning krävs av dem som anställs, eftersom vi inte gör egentligt vårdarbete. Vi förutsätter endast basfärdigheter i vardagen, gott beteende och det viktigaste av allt förmåga att bemöta äldre med respekt. Vi anställer ofta äldre arbetslösa, och då möjliggör vi för dem själva ett värdefullt avslut på arbetslivet före pensioneringen, berättar Vasa stads sysselsättningsansvariga Helena Nurmikoski.

För att producera servicen anställs årligen cirka hundra långtidsarbetslösa. Verksamheten grundar sig på ett avtal som ingåtts mellan Vasa stads sysselsättningsservice och Österbottens välfärdsområde.

Priset stöder utvecklandet och värdesättandet av äldreomsorgen

Centralförbundet för De Gamlas Väl och Ilmarinen söker årligen kandidater till priset Årets äldregärning. Priset beviljas en sammanslutning eller ett projekt som på ett positivt eller innovativt sätt har främjat äldreomsorgen, utvecklat en verksamhetsmodell eller metod eller på annat sätt medverkat till bättre välbefinnande för äldre och lyft fram deras egen röst och deras erfarenheter.

Priset beviljas utgående från ansökningar och en utvärderingsjury med medlemmar från Ilmarinen och Centralförbundet för De Gamlas Väl väljer den äldregärning som ska få pris. Med hjälp av detta vill man stöda utvecklandet av metoder för äldreomsorgen och höja äldreomsorgens status.

Priset Årets äldregärning delades ut vid den nationella huvudfesten i Idensalmi på Äldredagen 1.10. Priset delades nu ut för sextonde gången, och det uppgår till 5 000 euro.

– Vi är mycket hedrade av det bevis på uppskattning vi har fått. Det är en stor lycka att få göra ett arbete som man älskar, konstaterar Vasa stads servicechef Maarit Raukko.

Mera information om Hjälpare-verksamheten och assistentverksamheten inom äldreomsorgen: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-jobb/sysselsattning/