Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Ruukinkartanon sisäänkäynti

Bruksgården

I vårt servicehem finns sex småhem: Amanda, Anton, Emma, Eemil, Hermanni och svenskspråkiga Wilhelmiina, som sammanlagt består av 48 bostäder. Våra bostäder är 20 m² och i varje bostad finns eget badrum. Därtill har våra invånare gemensamma måltids-, vistelse- och bastuutrymmen samt gym, balkonger och ett friluftsområde. I framtiden kommer Bruksgården att rikta sig till att sköta intervallklienter.

Coronavirussituationens inverkningar

 

Alla nyheter om situationen med coronaviruset

Allmänt om serviceboende

I vårt småhem finns vårdpersonalens hjälp tillgänglig dygnet runt. Vårt mål är att boendet är tryggt och självständigt. Varje invånare har en ansvarig skötare, som fungerar i effektivt samarbete med de anhöriga och olika sakkunniga genom att ge handledning och rådgivning. Med invånaren och dennes anhöriga uppgör vi en plan för välbefinnande, som baserar sig på bl.a. förstärkande av den självständiga funktionsförmågan, delaktighet och självbestämmanderätt.

Invånaren betalar hyra för sin bostad, intervallperioders kostnader baseras på dagvårdsavgift. Dagliga varma måltider levereras av näringscentralens kök, morgonmål och kvällsbit tillreds i småhemmen.

För tillfället har Bruksgården både effetiverat serviceboende och korttidsvård (intervall) . Bruksgården kommer att bli ett intervallhus i framtiden.

Bruksgården är en tvåspråkig enhet för boendeservice, vars invånare väljs av SAS-arbetsgruppen.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

  • Vårdare 040 126 1889

  • Enhetschef Virpi Jokinen 040 660 3934