Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Allsång på Salteriet

Kom och sjung allsånger i den idylliska havsmiljön på KiIens Salteri.

Sven Rosendahl och Torolf Westerlund leder sången. Frivillig kaffeavgift.