Förbigå menyn

Vänorter

Vänortsverksamhet är den äldsta fortlöpande formen för internationellt samarbete mellan kommuner och dess invånare. Kommunförbundet upprätthåller information om kommunernas vänortssamarbete.

Vasa stads vänorter är: 

Harstad, Norge, från och med år 1949
Helsingør, Danmark, från och med år 1949
Kiel, Tyskland, från och med år 1967
Malmö, Sverige, från och med år 1940
Morogoro, Tanzania, från och med år 1988
Pärnu, Estland, från och med år 1956
Schwerin, Tyskland, från och med år 1965
Šumperk, Tjeckien, från och med år 1984
Umeå, Sverige, från och med år 1949 

Malmö är fadderort och Morogoro (Tanzania) är vänstad. Ett samarbetsavtal med Bellingham (USA) ingicks 2008 och utvecklades 2010 till ett sk. Sister City avtal. Ett samarbetsavtal finns med Aunus (Ryssland) gällande kultur och bildning. Vasa stad har därtill ingått intentionsavtal med kinesiska landskapet Rudong 24.11.2016 och Zhenjiang 2017. Intentionsavtalet strävar till  att främja handelsförbindelser områdena emellan. 

Kontaktuppgifter