Förbigå menyn

Vänorter (gammal)

Den ökade globaliseringen och internationaliseringen samt kontakterna inom EU och olika nätverk har ändrat förutsättningarna för det internationella arbetet. Dagens vänortsutbyte handlar alltmer om att etablera partnerskap kring konkreta samarbetsprojekt, där nyttan för olika verksamheter i de samarbetande städerna är påtaglig. Därför varierar samarbetet mellan vänorterna både i form och intensitet.

Vasa stads vänorter är: 

Bellingham, USA, 2008
Harstad
, Norge, 1949
Helsingør, Danmark, 1949
Kiel, Tyskland, 1967
Kherson, Ukraina, 2023
Malmö, Sverige,  1940
Morogoro, Tanzania, 1988
Pärnu, Estland, 1956
Schwerin, Tyskland, 1965
Šumperk, Tjeckien, 1984
Umeå, Sverige, 1949 

Malmö stad gav Vasa ett betydande stöd under de svåra tiderna i början av 1940-talet. Därför har Vasa ännu idag både Malmögården, där det funnits ett dagis sedan 1959 och Malmögatan.

Morogoro (Tanzania) är en vänort. År 2008 undertecknade Vasa stad ett samarbetsavtal med  Bellingham i delstaten Washington, USA, som senare under 2010 utvecklades till ett så kallat Sister City Agreement . Ett samarbetsavtal finns även med Aunus (Ryssland) inom kultur och utbildning.  Dessutom har Vasa stad undertecknat ett intensionssavtal med den kinesiska provinsen Rudong den 24 november 2016 och med Zhenjiang 2017. Syftet med intensionsavtalen är att främja handelsförbindelserna mellan regionerna.

Kontaktuppgifter