Du är här

Om Vasa

Kommunteknik

Kommuntekniken ansvarar för planering, byggande och underhåll som berör trafiken, trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenbyggande samt därtill anslutna anläggningar, liksom även för myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshantering, vattentjänster och kollektivtrafik.

I samband med utarbetande av general- och detaljplaner ansvarar Kommuntekniken för allmän planering av trafiken, områdesreserveringar för kommunaltekniken och dess funktionalitet och resursekonomi.

Kommuntekniken hyr också ut allmänna områden för försäljningsverksamhet och hyr tillfälligt ut gatuområden för byggnadsändamäl samt beviljar grävningstillstånd.

Underställt polisdistriktets chef handhar resultatområdet den kommunala parkeringsövervakningen.

 

Tillgänglighet:

tekninen_virasto.jpg

På tekniska verket finns en tillgänglig parkeringsplats för rörelsehindrade framför Kyrkoesplanadens hälsostation samt på parkeringsområdet.  Busshållplats finns längs Vasaesplanaden. Tillgänglig ingång till Kyrkoesplanadens hälsostation via huvudingången eller D-ingången.  En tillgänglig toalett finns på 4:e våningen, dit man kommer både via trappor och med hiss. Personalen hjälper vid behov.

Tekniska sektorn ansvarar för den tekniska uppbyggnaden och den tekniska servicen i Vasa.

Tekniska verket
Address: Kyrkoesplanaden 26, 65100 Vaasa
Kundservicen, 1. våning, är öppet ma-fr kl. 8-15.

Tilläggsinformation