Förbigå menyn
Asfaltointi

Kommunteknik

Kommuntekniken ansvarar för planering, byggande och underhåll som berör trafiken, trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenbyggande samt därtill anslutna anläggningar, liksom även för myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshantering, vattentjänster och kollektivtrafik.

I samband med utarbetande av general- och detaljplaner ansvarar Kommuntekniken för allmän planering av trafiken, områdesreserveringar för kommunaltekniken och dess funktionalitet och resursekonomi.

Kommuntekniken hyr också ut allmänna områden för försäljningsverksamhet och hyr tillfälligt ut gatuområden för byggnadsändamäl samt beviljar grävningstillstånd.

Underställt polisdistriktets chef handhar resultatområdet den kommunala parkeringsövervakningen.

Projektverksamhet

Projektverksamhet och projektbyrån: enhetschef Jukka-Pekka Raja-aho tfn. 0400-510 239

Planering: planeringschef  Jyri Mursula tfn. 040-838 8005

Byggande: arbetschef Tiina Skön tfn. 040-1560766

Ta kontakt förnamn.släktnamn@vaasa.fi

Egendomsförvaltning

Egendomsförvaltning: enhetschef Timo Rajala tfn. 040-582 7700

Trafikområden: underhållsingenör Mika Ketonen tfn. 040-193 9975

Grönområden: ansvarig trädgårdmästare Kaj-Erik Grandell tfn. 040-766 2134

Grönbyggande: grönområdeshortonom Leila Roininen tfn. 0400-959 179

Skogar: skogschef Timo Jousmäki tfn. 0400-168 208

Idrottsplatser: idrottsolatschef Jari Kiveliö tfn. 0400-560 846

Materielförvaltning: ansvarig arbetsledare Veli-Pekka Kauppinen tfn. 040-586 1011

Ta kontakt förnamn.släktnamn@vaasa.fi

Service

Service och tillstånd och tillsyn: enhetschef Siri Gröndahl tfn. 040-563 6635

Trafikservice: trafikchef Pertti Hällilä tfn. 040-581 3150

Geotjänster: planeringsingenjör Keijo Saarenmaa tfn.040-747 4596

Ta kontakt förnamn.släktnamn@vaasa.fi

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä

Saavutettavuus

Teknisessä virastossa on esteetön LE-paikka Kirkkopuistikon terveysaseman edessä sekä parkkipaikalla.  Bussipysäkki on Vaasanpuistikon varrella. Esteetön sisäänkäynti Kirkkopuistikon terveysaseman pääsisäänkäynnistä tai D-sisäänkäynnistä. Esteetön WC sijaitsee 4. kerroksessa, jonne pääsee sekä portaita että hissillä. Henkilökunnalta saa apua tarvittaessa.