Du är här

21.5.2019 - 12:04

Välkommen till den nya webbplatsen för Vasa, turismen och regionen

vaasafi_uudistus.jpg
Vasa stad, Visit Vaasa, Vasaregionen och Kvarkens skärgård publicerar en ny gemensam webbplats hösten 2019. En version av webbplatsen, som ännu utvecklas, har nu öppnats. Bekanta dig med den nya webbplatsen på adressen beta.vaasa.fi och ge respons!

Invånarna, turisterna och företagarna i Vasaregionen betjänas i fortsättningen via en webbplats med adressen vasa.fi. Man kan även hitta alla evenemang i regionen via denna webbplats. Även de bekanta adresserna vasaregionen.fi, visitvaasa.fi och kvarken.fi fungerar fortfarande.

Ge respons!

En version av den nya webbplatsen, som är under utveckling, har publicerats på adressen beta.vaasa.fi och innehållet i den kompletteras ännu. Avsikten är att betjäna turisterna i sommar och samla in respons av användarna inför höstens publicering.

Öppna den nya webbplatsen
Ge respons

Vi behandlar responsen i en utvecklingsgrupp. Vi kan göra ändringar utgående från den respons som vi får, för att servicen ska bli så bra som möjligt, berättar Tiina Salonen som är projektchef för den nya webbservicen.

Webbplatsens innehåll kompletteras hela tiden. Till exempel finns innehåll som är viktigt för turister redan nu på engelska, men det innehåll som är riktat till engelskspråkiga invånare är under arbete.

Bli bekant med den nya webbtjänsten

  • I delen Bo och lev hittar du de tjänster som Vasa erbjuder sina invånare.
  • Upplev och se-delen presenterar sevärdheter, aktiviteter och upplevelser samt världsarvsområdet i Kvarkens skärgård för invånarna och turisterna.
  • Arbete och utbildning-delen berättar om studie- och arbetsmöjligheter i regionen.
  • Företag-delen redogör för tjänster i anslutning till företagens verksamhet och utveckling samt faktorer som bidrar till företagens framgång.
  • I Evenemang-delen finns alla evenemang och uppgifter som gäller ordnandet av evenemang.
  • Information om Vasa och Vasaregionen samlar bl.a. presentationer, uppgifter om regionen, kontaktuppgifter samt information om Vasa stads beslutprocess.

 

Målet är att förbättra servicen och regionens attraktionskraft

Salonen berättar att mängden besökare på sidorna ökar betydligt när användarna styrs till en och samma webbplats.

Vi förbättrar servicen till våra målgrupper eftersom all information på ett tydligt sätt finns på samma ställe. Genom ett tätare samarbete önskar vi stärka Vasas och Vasaregionens attraktionskraft såväl i Finland som även internationellt, säger Salonen.

Relaterade artiklar: 

Senaste