Förbigå menyn

Bildelningsbilarna Mini-Lifti

Mini-Lifti är en gemensam bil för alla Vasabor. På vardagarna står bilarna till förfogande för stadens anställda, men på kvällar och veckoslut kan vem som helst fritt hyra dem.

Tre helelektriska bildelningsbilar med automatväxel finns på parkeringen vid Tekniska verket på adressen Kyrkoesplanaden 26, där de har fått en egen hållplats och medelsnabba laddningsstationer. Som bilmodell valdes den kompakta men rymliga Nissan Leaf Visia som lämpar sig bra för olika användningsbehov.

För opererandet av Mini-Lifti svarar Omago som äger bilarna och ser till att de är snygga, samt svarar för deras underhåll, försäkringar och användarapplikation. Bokningarna och upplåsning av bildörrarna sköts via mobilappen. Bekanta dig med mer detaljerade hyres- och bruksanvisningar på Omagos webbplats.

Bildelningsbilen gör det flexibelt att röra sig. Med Mini-Lifti sparar du såväl på gaturummet som på miljön.

Prislista

För korta bokningar

Fr.o.m. 8 € / timme

För längre bokningar

Fr.o.m. 50 € / dygn

Aktuellt

Ta kontakt

Har du frågor eller problem med tjänsten? Ta kontakt med kundtjänsten vid Omago (24/7):