Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Pyöräily

Cykling

Vasa är en bra cykelstad. Av Vasaborna bor 81 % på cykelavstånd, dvs. mindre än fem kilometers avstånd, från centrum. Cykelvägarnas totala längd är 179 kilometer. Cyklingens smidighet påverkas bland annat av gatuplaneringen och evenemang som främjar cyklingen. I Vasa ordnas Cykelveckan i maj och Mobilitetsveckan i september.

Utveckla cykling

I sommar inleds byggandet av de första enkelriktade cykellederna i Vasa invid Kyrkoesplanaden. Cykelvägarna som ska anläggas mellan Hovrättsesplanaden och Museigatan kommer att göra det betydligt säkrare och smidigare för alla att röra sig på gatan.

Bekanta dig med planerna för enkelriktade cykelleder vid Kyrkoesplanaden:

a-2160.1_Kyrkoesplanadens cykelfiler_A

a-2160.2_Kyrkoesplanadens cykelfiler_B

a-2160-3_Kyrkoesplanadens cykelfiler_typtvärsnitt

Bekanta dig med utredningen om spetsåtgärder för främjande av cyklingen i Vasa:

Stadens spetsåtgärder för främjande av cykling (pdf, endast på finska)

Cykla på vintern

Cykla på vintern broschyr (pdf)