Du är här

19.6.2018 - 14:53

Vasa stad och regionen får en ny framtoning

Stadsstyrelsen beslutade på sitt möte 18.6.2018 bland annat om den nya visuella framtoningen för Vasa stad och aktörerna i regionen samt om programmet för genomförande av markanvändningen.

Fokusområdet för Vasa stads kommunikation i år är att förbättra attraktionskraften. Som en åtgärd startade Vasa stad, Vasaregionen, Visit Vaasa och Forststyrelsen ett gemensamt webbserviceprojekt, eftersom en gemensam välkändhet är viktig både i Finland och ute i världen. Viktigast för kunderna är att servicen är lätt att hitta och att den är tillgänglig, inte vilka organisation som producerar servicen.

Webbserviceprojektet fick aktörerna att även överväga en gemensam visuell framtoning och ett gemensamt varumärke, eftersom aktörerna i regionen i nuläget har olika framtoningar och logotyper. Aktörerna slog ihop sina krafter och beslutade att det lönar sig att skapa en ny visuell framtoning, med vilken Vasa och dess region, styrkor och möjligheter kan göras kända. Energi, passion och hav blev de viktigaste spetsarna i regionkommunikationen. Zeeland Family valdes att förverkliga den nya framtoningen.

I förnyandet av framtoningen inkluderades invånarna, personalen och beslutsfattarna så att de kunde påverka och förbinda sig till den nya framtoningen och uppleva den som sin egen.

Den nya visuella framtoningen är vacker, lugn, modern och framträdande. Den kan användas på ett mångsidigt sätt och enkelt anpassas till olika målgrupper. I framtoningen kombineras bokstäverna och symbolerna på ett utmärkt sätt.

– Den nya visuella framtoningen tas i bruk 8.8.2018. Framtoningen förnyas stegvis på olika produkter och i olika applikationer i takt med att de förnyas. Kommuninvånarna får på hösten ta del av den nya framtoningen bland annat i Vasa stads instituts kursbroschyr, tidningen KultTour och Vasa stads invånartidning, säger Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.

Stadsstyrelsen godkände den nya framtoningen för färdigställande och införande utifrån anvisningarna.
 

Programmet för genomförande av markanvändningen uppdaterades
 

Programmet för genomförande av markanvändningen uppdaterades för åren 2018–2022. Målet med programmet är att främja tryggandet av de utvecklingsförutsättningar som anges i stadsstrategin och se till att det finns tillräckligt med bostads- och företagstomter. I planen beaktas utvecklande av en tomt och ett bostadsområde i taget, på så sätt hålls investeringarna och det långsiktiga utvecklingsarbetet under kontroll.

– Även om stadens invånarantal inte har ökat på önskat sätt, så tror vi fullt och fast på en utveckling av befolkningstillväxten, försäkrar tekniska direktören Markku Järvelä.

Föredragningslistor och protokoll: www.vaasa.fi/sv/beslutsfattande/foredragningslistor-och-protokoll

Senaste