Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Brändövägens korsningsbro över Alskatsvägen tas i bruk

Trafikarrangemangen vid Brändövägens korsning ändras på fredagsmorgon den 15.11.2019

Brändö korsningsbro, mellan Brändö och Dragnäsbäck och ramperna till och från Alskatvägen tas i bruk.

Samtidigt stängs Gerbyvägens korsning vid Alskatsvägen stängs för all trafik.

Vid ändan av Bollgatan brevid Bofinkens underfart tas den tillfälliga omfartsvägen i bruk under de närmaste dagarna.

Karta över trafikarrangemangen 15.11.2019

Byggnadsarbeten fortsätter hela vintern

Efter att Brändövägens bro har tagits i bruk börjar förnyandet av Bofinkens underfart. Under tiden som underfarten förnyas dirigeras lättatrafiken över Alskatsvägen via Brändövägens bro. Storvikens underfart är i bruk som vanligt

I Gerbyvägens korsning fortsätter byggandet av cykel- och gångbron över Alskatvägen.

Under vintern öppnas Brändövägens underfart och då finns det lättrafikled hela vägen längs Alskatvägen. Det informeras noggrannare angående detta i ett senare skede.

Projektet klart 2020

Trafikarrangemangen är i bruk ända till slutet av sommaren 2020.

Projektet står klart hösten 2020.

Vi beklagar möjliga störningar och ber alla trafikanter om tålamod då man rör sig i området.

Publicerad: 13.11.2019