Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

En körfil tas ur bruk på Smedsbyvägen

Publicerad: 28.9.2023

Kantstenarna längs Smedsbyvägen förnyas vid Kvarngatan fr.o.m. 2.10. Av säkerhetsskäl tas den ena körfilen ur bruk vid byggplatsen från Karleby-hållet.

Strävan är att framfarten för gång-, cykel- och mopedtrafik kan ordnas bredvid byggplatsen. Det kan uppstå köer på Smedsbyvägen vid byggplatsen i synnerhet på vardagsmorgnarna. Arbetet uppskattas bli färdigt senast 6.10.

Förnyelsen av kantstenarna hör ihop med saneringen av Kvarngatan. Kvarngatan har varit stängd mellan Verkstadsgatan och Smedsbyvägen sedan början av augusti och målet är att gatan kan öppnas senast 15.10.2023.

Läget på kartan: