Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Grönområdesenheten värnar om naturens mångfald

Publicerad: 7.7.2020

Miljöministeriet har beviljat Vasa stad specialunderstöd för naturvårdsarbeten för att stärka den biologiska mångfalden på strand- och ängsområden i Vasa.  

Med hjälp av understödet kan åtgärder för att främja strandnaturens mångfald och diversitet på sträckan mellan Gustavsborg-Sunnanvik vidtas. Strandområdets grönområdesrutter utgör en exceptionellt fin och värdefull naturhelhet som är en viktig livsmiljö för utrotningshotade arter. Den har skyddats som en riksomfattande sett värdefull, byggd kulturmiljö. Stranden är den populäraste fritidsrutten i närheten av Vasas centrum.

Understöd erhölls även för att anlägga och restaurera ängsområden. De planerade objekten är det pilbevuxna området vid Rågmossvägen, odlingsspalternas randområden i Gamla Vasa, Sunnanvik och Hemstrand samt den historiska äppelträdsparken i Gerby.

Naturens utarmning och att den biologiska mångfalden i naturen försvinner är ett globalt hot. Med Miljöministeriets Kommun-Helmi specialunderstöd finansieras i sommar naturvårdsprojekt i 16 kommuner. I projekten arbetar man för att stärka den biologiska mångfalden i naturen. I miljöministeriets meddelande anses lokala åtgärder vara viktiga för att förebygga utarmningen av den biologiska mångfalden i naturen. Miljöministeriet uppger att de litar på kommunernas förmåga att lösa kriser i naturen och vill för sin del förstärka det här arbetet.