Förbigå menyn
I museet

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I ungdomarnas museiråd provar man på något nytt

Publicerad: 11.2.2022

I februari startar ny kulturverksamhet för unga i åldern 13-29 år. Vasa stads museer inrättar ett museiråd, vars medlemmar får bland annat delta i planeringen av evenemang som riktas till unga. Det första mötet hålls 18.2.2022 kl. 15 i Kuntsi museum för modern konst.

Som medlem i museirådet får du delta i planeringen av evenemang och konstupplevelser för unga, du har möjlighet att inverka på verksamheten samt får erfarenhet av hur kulturevenemang ordnas. Informella rådsmöten ordnas med cirka en månads mellanrum på de olika museerna i Vasa.

– Vi vill göra museet till en plats som det är lätt att komma till och som ger unga en meningsfull sysselsättning och fascinerande upplevelser. Tidtabellerna är flexibla och om nya möten överenskoms med medlemmarna i rådet, berättar Liisa Palomäki, tf. chef för publikarbetet.

Medlemmarna i rådet får ett intyg om sitt deltagande och avgiftsfria besök till Vasa stads museer, för unga under 18 år är det gratis inträde.

Rådets första möte hålls fredagen 18.2.2022 kl. 15 i Kuntsi museum för modern konst. Om följande möten överenskommer man alltid tillsammans.

Till rådet kan man anmäla sig här museoinfo@vaasa.fi.