Förbigå menyn
Kuvassa ovat palveluneuvoja Petra Winberg, toimintaterapeutti Maria Rannanpää, viheraluehortonomi Leila Roininen ja puheterapeutti Mathilda Bondén.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I Vasa beger man sig ut i världen efter nya idéer för utvecklandet

Publicerad: 21.10.2019

Fyra anställda vid Vasa stad reste ut i världen via Job Shadow-verksamheten som ännu är ganska ovanlig i Finland.

Petra Winbergs, Maria Rannanpääs, Leila Roininens och Mathilda Bondéns dröm om en utlandskommendering blev verklighet i höst. Kvartetten fördjupade sin kompetens och skaffade sig internationella erfarenheter via Job Shadow.

Job Shadow innebär att en person skuggar dvs. följer andra personer i deras jobb under en överenskommen tid. Job Shadow erbjuder inlärning inom arbetstagarens eget sakkunnigområde: erfarenheten innebär en utmaning att fundera på verksamhetssätten på ens egen arbetsplats samt t.ex. det hur servicen, funktionerna eller ens eget arbete kunde utvecklas. Den internationella Job Shadow-verksamheten främjar utöver förvärvande av nytt kunnande också utvecklandet av internationella färdigheter och språkkunskaper.

– Besöket ska stöda stadens strategiska mål och medföra nytta förutom för den anställda som reser iväg också för arbetsgemenskapen. Målen för perioden på 2-4 veckor ställdes tillsammans med den anställda och dennes chef, berättar utvecklingschef Maria Backman på Vasa stad som leder projektet.

Stadsstyrelsens allmänna sektion godkände att Job Shadow-verksamheten inleddes i Vasa i september 2018. Motsvarande verksamhet finns i bl.a. Jyväskylä och Kuopio.

Lärdomar från Danmark, Sverige och Nederländerna

Petra Winberg, som jobbar på Vasas Welcome Office, dvs. rådgivningscentralen för invandrare, reste till Köpenhamn på fyra veckor för att bekanta sig med en samserviceenhet som riktar sig till internationella sakkunniga.

– I Köpenhamn har all service koncentrerats till ett ställe, till skillnad från i Finland, där den som flyttar till landet måste besöka många olika serviceenheter. Målet med detta system med one-stop-shop är att locka internationella sakkunniga till Köpenhamn och få dem att stanna i området, berättar Winberg.

Stadens grönområdeshortonom Leila Roininen besökte Amstelveen i Nederländerna.

– Jag lärde mig om naturenlig skötsel av grönområden i parker som anlagts ekologiskt med vilda växter och där grönområdena var helt annorlunda än här hos oss. Nederländerna är bästa möjliga plats att bekanta sig med trädgårdssektorns framtidsutsikter, eftersom landet erbjuder mycket att lära sig på den sektorn, konstaterar Roininen.

Maria Rannanpää, som är ergoterapeut på staden, arbetade vid hjälpmedelsservicen i Umeå, där hon fick många utvecklingsidéer för verksamheten vid sin egen arbetsorganisation.

–  Även om det är en kort resa över Kvarken, finns det stora skillnader mellan våra länder både vad gäller serviceorganisationerna och lagen. I Sverige har man redan länge haft som mål att stöda seniorer i hemförhållanden med hjälp av ergoterapi och hjälpmedelsservice. I fråga om detta står vi först på ett inledande stadium i Finland, säger Rannanpää.

Var och en som deltagit i Job Shadow-verksamheten tackar för den unika erfarenhet och de nya perspektiv som resan gav.

– Resan gav mycket att tänka på och lyfte också upp sådana saker som fungerar bra här hos oss, t.ex. det smidiga samarbetet mellan personalen inom rådgivningen och småbarnspedagogiken. Det var trevligt att få dela med sig av vår goda praxis till kollegorna i Sverige, konstaterar talterapeut Mathilda Bondén som arbetade fyra veckor på ett sjukhus i Stockholm.