Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Servicen och reparationerna av gatubelysningen inleds den här veckan

Publicerad: 8.1.2020

Uppdaterad: 10.1.2020

SähköWaasa Oy har inlett servicegenomgången av väg- och gatubelysningen i hela staden.

Vasa stads entreprenör för underhållet av gatubelysningen, SähköWaasa Oy har inlett servicegenomgången av väg- och gatubelysningen i hela staden och söndriga lampor och belysningsanordningar byts ut och repareras.

Samtidigt avlägsnas grenar och träd som skymmer gatubelysningen eller finns framför, ovanför eller invid luftledningarna.

– Som tomtägare kan du kontakta SähköWaasa och komma överens med dem om att behålla de träd och kvistar som tas bort eller att entreprenören ska frakta bort dem, tipsar eltekniker Harri Heino från Vasa stad.

Senare under våren börjar gatubelysningen i Lillkyro repareras.

Medan servicen pågår är det möjligt att belysningen är på även under ljusa tider eller att den är tillfälligt släckt när det mörkt på vissa områden.

Gör anmälan om söndriga gatlampor

Du kan göra anmälan om söndriga gatlampor och andra fel på belysningen i den elektroniska felanmälningstjänsten:

https://vaasa.keyuv.keypro.fi/se/

I tjänsten registreras felanmälningen direkt på uppgiftslistan som gäller service av gatubelysningen.

Kontaktuppgifter för invånarna

SähköWaasa Oy

tfn 040 651 5111 eller 0400 455 596

www.sähköwaasa.fi