Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Konstverk till historiska objekt i Lillkyro

Publicerad: 15.5.2020

De historiska objekten i Lillkyro lyfts fram på ett nytt sätt genom att konstverk ställs ut i anslutning till dem. Avsikten är att framhålla den lokala identiteten och locka besökare till regionen.

Kom och upplev

Kartbaserade digitala appen – https://kartta.vaasa.fi/vahakyromatkailu/

Tio verk ställs ut den 14 maj

Det är fråga om en helhet som kompletteras så småningom där konstverken och miljön möts. Helheten omfattar miljökonst, samhällskonst, skulpturer, målningar och installationer.

I verken kan man hitta bland annat bleckplåt, jättefötter, historiska figurer och naturmaterial.

Konstverk ställs ut bland annat på Kyrkbacken i Lillkyro, inom rekreationsområdet i Kirkkosaari, i anslutning till offerskålen i fastigheten för Lillkyro apotek samt hos Tervajoen autohuolto Oy/i IKH butiken. En del verk stannar kvar i Lillkyro, en del ställs ut bara för en viss tid.

Verken skapas av studerande på konstskolan Kankaanpään Taidekoulus campus vid Satakunta yrkeshögskola.

Det finns historiska objekt i Lillkyro ända från järnåldern, via vikingatiden till medeltiden och via Krimkriget till början av 1900-talet.

Med konstverken lanseras Kulturrundan i Lillkyro

Utställandet av konstverken är också ett startskott för Kulturrundan i Lillkyro, av vilken man ska göra både en fysisk version och en kartbaserad digital version.

Enligt områdesservicechefen Suvi Aho har man som modell i Lillkyro använt i Kankaanpään Taidekehä, som är en helhet med över ett hundra konstverk som permanent har placerats i stadsmiljön. Helheten kompletteras så småningom.

– Lanseringen av Kulturrundan presenterar för våra invånare och anställda inom olika sektorer även ett nytt sätt att utveckla den närmaste omgivningen genom att dra nytta av historia, kommunikation, digitala tjänster samt kulturtjänster och anläggande av grönområden, beskriver Aho.

Kulturrundan i Lillkyro har beviljats finansiering ur miljöministeriets program för hållbara städer.