Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Körfestivalen inleds med kraften i över 50 körer i Vasa 26-29.5.2022

Publicerad: 23.5.2022

Uppdaterad: 24.5.2022

Vasa Körfestival, som inleds på Kristi himmelsfärdsdag 26.5, fyller staden med körmusik i fyra dagar. Huvudartister är sångkollektivet Sabrina ja Saarten tyttäret och manskören Akademiska Sångföreningen. Det utlovas också ett stort antal gratiskonserter.

I år är huvudartisterna vid Vasa Körfestival sångkollektivet Sabrina ja Saarten tyttäret och manskören Akademiska Sångföreningen (Akademen). Vidare har festivalen mångsidiga öppnings- och avslutningskonserter, under vilka flera körer uppträder. Allt som allt är över 50 körer från olika håll i Finland och en kör från Sverige med i evenemanget.

Ainos berättelse ur Kalevala som en ny kollektiv tonsättning

Tidlöst och nytt förenas i Ainon tarina, som har komponerats tillsammans av sångkollektivet Sabrina ja Saarten tyttäret. Verket som hade sitt uruppförande hösten 2021 baserar sig på den fjärde sången i Kalevala och berättar om en ung kvinna som står inför livets största beslut. Ensemblen har komponerat hela musiken tillsammans, framlotsad av sin konstnärliga ledare Sabrina Ljungberg och detta har gjorts under exceptionella förhållanden, då kompositionsprocessen och övningar har gjorts utan att man träffat varandra. Verket är därför ett bevis på hur viktigt det är med mod och stöd inför ett hinder som ter sig orimligt. Det passar in i många olika sammanhang, även i fråga om berättelsens Aino. Konserten ges fredag 27.5.2022 kl. 19-20.30 på Ritz.

Manskör sjunger om naturen och våren, också om klimatförändringen

På Akademiska Sångföreningens konsert Mot den solvarma jorden får vi höra finländsk körmusik. I programmet ingår bekanta klassiker bl.a. av  Toivo Kuula och Jean Sibelius, men även nyare körlitteratur av Lars Karlsson, Ilona Korhonen och Alex Freeman. Vidare får vi höra musik av Joonas Kokkonen, vars 100-årsjubileumsår firades hösten 2021. Konsertens tema är naturen och våren – den stund då solen värmer marken och väcker växterna till liv efter en lång vinter. Å andra sidan ger markens uppvärmning en antydan om klimatförändring. Alex Freemans verk A Field of Sunlight är Akademens eget beställningsverk, som tar upp solenergi och går på djupet med konsertens tema: människan är endast en liten, försvinnande del av världsalltet. Konserten ges lördag 28.5.2022 kl. 19-20 i Trefaldighetskyrkan.

Vid öppningskonserten uppträder 12 körer

Erkki Mendelin, som avled i fjol, gjorde körfestivalen till en av kulturårets höjdpunkter i Vasanejden. I öppningskonserten visar vi med sångens och musikens kraft vår tacksamhet och glädje i körsångens tecken. För Erkki var det viktigt att körfestivalen skulle infalla kring Kristi himmelsfärdsdag, och därför hålls konserten torsdag 26.5.2022 kl. 18-20 i stadshuset i Vasa. På konserten uppträder 12 körer, av vilka största delen kommer från Vasa. Till slut hör vi ett uppträdande av en stor kör.

På avslutningskonserten får vi höra hela festivalen i miniatyr!

Vid avslutningskonserten i stadshuset i Vasa söndag 29.5.2022 kl. 14-16 hör vi ett tvärsnitt av såväl festivalens huvudartister som också andra deltagare. Konsertens körer bjuder på en bred dukning av musik från traditionell kammar- och manskörsmusik till mer modern och lätt musik. Detta sammanfattar festivalens vision om mångsidig, högklassig vokalmusik och sångglädje. Med vid avslutningskonserten är Akademiska Sångföreningen, Vokalensemblen Röster, damkören ZinZIngen, Clubhouse Quartet och Oulun Kamarikuoro.

Festival på riktigt

Arrangörerna är glada över att körerna efter pausen har återkommit i så gott som tidigare omfattning. Tiotals gratiskonserter utlovas på olika håll i staden, såsom i kyrkor, restauranger, på torget och i servicehusen.

– Av gratiskonserterna kan man lyfta fram nonstop-konserten på Salutorget på lördag 28.5 kl. 11-18 samt konserten i Brändö kyrka fredag 27.5 kl. 17-18, där tre manskörer möts: Vox Luminum, Akateeminen Mieskuoro Psaldo och svenska Lunds Studentsångare, säger producent Ilkka Nyqvist vid Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster.

Körmusik kan man också avnjuta i samband med maten vid Villa Sandviken, där det ordnas supé- och brunchtillställningar.

Under körfestivalen ges fyra avgiftsbelagda konserter, och biljetterna till dem säljs nu.

Det lönar sig att skaffa biljetter på förhand, tipsar man från festivalbyrån.

Körsångsevenemanget ordnas nu för 28:e gången.

Biljetter från Netticket