Förbigå menyn

Artikelkategorier: Uutiset

Lovlig graffitivägg i underfarten vid Klemetsöspåret

Publicerad: 22.3.2024

I Klemetsöspårets underfart, som går under Smedsbyvägen, tillåts graffitimålningar från och med i dag. Det är frågan om ett försök som pågår till slutet av år 2024.

– Vi har fått många önskemål om nya lagliga platser för gaffitimålning, och Klemetsöspårets underfart lämpar sig väl för detta ändamål. Underfarten används ganska lite, vilket gör att det att den används som graffitimålningsplats inte orsakar stora problem för trafiken, säger trafikregleringschef Jori Löfbacka.

Underfarten går under Smedsbyvägen mellan Kvarngatan och Himalajagatan. I båda ändarna sätts skyltar upp, där det berättas om den lovliga graffitimålningen. Det är frågan om ett försök, som pågår till och med 31.12.2024. Efter det bedöms situationen på nytt.

– Graffitin ska hållas på det tillåtna området, på underfartens väggar. Målningarna får inte vara sårande, och alla tomma målburkar och annat skräp ska föras bort från området.  Även för trafiken ska ges hinderfri passage, och på de lampor som finns i underfarten får man inte måla, förtydligar Löfbacka.

Ifall det bryts mot de här villkoren, kan tillståndet dras in redan tidigare.

Underfartens läge på kartan: