Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Nu kan man igen bada vid Top Campings badstrand

Publicerad: 29.7.2022

I det vattenprov som togs på badstranden vid Top Campings campingområde 18.7 konstaterades fekala enterokockbakterier, och därför har badstranden belagts med tillfälligt badförbud. I ett nytt prov, som togs 25.7, konstaterades att bakteriemängden underskrider gränserna för åtgärder enligt kvalitetskraven, vilket gör att man igen kan bada vid Top Campings badstrand.

Den mest sannolika orsaken till att vattnet vid badstranden tillfälligt förorenades var regnen som föregick provtagningen. De sköljde ut orenheter från stranden och från andra ytor i havsvattnet.

Utgående från det nya prov som tagits har Vasa stads hälsoskyddsmyndighet bedömt att man igen kan bada vid Top Campings badstrand och förbudsskylten avlägsnas från badstranden.

Mer information ger:

Maarit Kantola, hälsoingenjör
tfn 040 5551184, terveysvalvonta@vaasa.fi