Förbigå menyn
Vägmärke

Artikelkategorier: Nyheter

Olympiagatan stängs av tillfälligt – påverkar även kollektivtrafiken

Publicerad: 4.10.2021

Uppdaterad: 5.10.2021

Olympiagatan stängs av tillfälligt vid korsningen av Olympiagatan och Smedsbyvägen för perioden 5–15.10 på grund av sanering av vattenledningen.

Byggandet påverkar även kollektivtrafiken. Medan arbetena pågår trafikerar linje 8 från Västerängen till centrum rutten Smedsbyvägen–Mejerigatan–Verkstadsgatan–Vörågatan förbi byggplatsen. Från centrum till Västerängen kör linjen längs den vanliga rutten.

För fotgängare och cyklister ordnas det en omväg runt byggplatsen. Trafikljusen i korsningen är i bruk som vanligt för att övergångsstället över Smedsbyvägen ska kunna hållas så tryggt som möjligt.

Läge på kartan: