Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Rautatieasema

Artikelkategorier: Nyheter

Sanden börjar tas bort 30.3 

Publicerad: 20.3.2020

Sanden på gator, gång- och cykelvägar börjar tas bort måndagen 30.3. Till 4.5 kommer hela staden att vara putsad.    

Sanden tas först bort i Vasklot och efter det på huvudlederna i centrum. I centrum genomförs rengöringen nattetid för att så lite som möjligt störa trafiken. Dagtid rengörs mindre trafikerade gator och lättrafikleder i utkanten av staden.

Arbetsmaskiner kommer att synas på cykel- och promenadvägar redan vecka 13, eftersom maskinerna testas då.

Sanden tas bort på våren genast när det utgående från väderprognoserna är möjligt att anta att några halkbekämpningsåtgärder inte längre behövs och all is vid trafikledernas kanter har smält.

Uppyrande damm förhindras med vattning

Med hjälp av vattning och saltning dämpas uppyrande damm. – Tyvärr medför sandborttagningen trots det alltid en viss mängd uppyrande damm. Vi hoppas att även bilisterna, och framför allt den tunga trafiken, genom att sänka hastigheten beaktar att dammet yr, säger underhållschef Timo Rajala.

Därtill är det önskvärt att de som rör sig på vägen uppmärksammar arbetsmaskinerna. Det kan vara flera arbetsmaskiner i gång samtidigt på samma gatuavsnitt. – I sådana fall rekommenderar jag dem som rör sig på vägen att i mån av möjlighet använda alternativa rutter eller parkeringsplatser så att arbetet löper smidigt, fortsätter Rajala.

Fastighetsägarna bör komma ihåg att avlägsna sanden från trottoaren vid sin egen fastighet. För undvikande av uppyrande damm måste gatytan alltid vätas innan sanden tas bort. Sand får inte heller sopas till körbanan utan fastigheten bör samla upp den och ta hand om den.

– Rajala påminner om att det enligt luftvårdsbestämmelserna är förbjudet att använda sandblåsare.

 

Mer info: Underhåll av gator