Förbigå menyn
simstrand

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Simning vid badstränderna på Gustavsborg och Abborrön rekommenderas inte

Publicerad: 18.7.2023

De vattenprover som togs 17.7.2023 vid badstränderna på Gustavsborg och Abborrön innehöll fekala Escherchia coli-bakterier som överstiger gränsvärdet. Man avråder från simning vid stränderna.

Skyltar som informerar om detta förs till badstränderna på Gustavsborg och Abborrön. Tiotals gäss har observerats vid båda stränderna. Föroreningen av badvattnet är troligen en följd av gässens avföring.

En del av bakterieproverna är ännu inte klara och slutliga resultat fås i slutet av veckan. Man kommer att ta nya prover vid stränderna inom de närmaste dagarna.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, centralens tfn (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden om observationen. Upprätthållarens kontaktuppgifter finns på anslagstavlan på respektive badstrand.