Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Skarvarna har drivits bort från Metgrund

NTM-centralen gav Vasa stad undantagstillstånd för att fördriva skarvarna i kolonin på Metgrund våren 2017. Efter fördrivningsåtgärderna har fortsättningsprojekt genomförts åren 2018 och 2019, med vilka man har sett till att fåglarna inte återvänder till Metgrund. I maj hade antalet bon i hela Södra stadsfjärden gått ned till noll.

Metgrund är en ö som ägs av Vasa stad och som finns alldeles invid staden i Södra stadsfjärden. År 2016 fanns totalt 499 st. bon på Metgrund. Sedan år 2017 har det inte längre häckat skarvar på ön.

Som fördrivningsåtgärder i mars 2017 fälldes alla fjolårsbon ur träden. Fåglarna har hållits borta från området med hjälp av fågelskrämmor samt observationsbesök.

–  Att människor finns på häckningsområdet är ett effektivt sätt att fördriva skarvarna. Också skrämmor fungerar åtminstone för skarvarnas del bra, eftersom nya häckningsförsök på ön inte har observerats under våren 2019, berättar miljödirektör Christer Hangelin. 

NTM-centralen beviljade undantagstillståndet för fördrivandet av skarvkolonin, eftersom staden kunde påvisa att problemet var allvarligt och uttryckligen berodde på skarvarna.

–    Luktolägenheterna och träddöden var ett verkligt problem. Om läget skulle ha fortgått, skulle skarvspillningen ha kunnat inverka också på de närliggande badsträndernas vattenkvalitet, säger Hangelin.

Skarvarnas häckning har följts upp i Södra stadsfjärden förutom på Metgrund också på Juckasgrynnan och grynnorna vid Beckbruksholmarna. År 2017 fanns totalt 1831 st. bon i området. Vid ett boräkningsbesök 13.5.2019 i Södra stadsfjärden observerades inte längre ett enda bo.

Orsaken till att arten lämnat området  är förutom stadens fördrivningsåtgärder också andra faktorer. Efter Österbottens Fiskarförbund rf:s åtgärder med oljning av ägg försvann en stor del av skarvarna från Juckasgrynnan år 2018. Midsommarstormen och havsörnarna hade också inverkan på artens häckningsresultat.

–    Skarven kan mycket väl under de kommande åren återvända till området. Skarvkolonierna byter lätt häckningsplats speciellt om kolonin störs eller häckningen misslyckas, berättar Hangelin.

Läs projektrapporten Carbo III här. (länken på finska)

Publicerad: 07.06.2019