Förbigå menyn
Ilmakuva Matkakeskus

Artikelkategorier: Nyheter

Smarta Vasa: IoT-plattformen minskar koldioxidavtrycket, sparar på kostnader och gör att trafiken flyter bättre

Publicerad: 7.5.2024

Vasa stads nya IoT-plattform genererar kostnadsbesparingar men bidrar också med verktyg för att minska koldioxidavtrycket och få trafiken att flyta bättre. Dessutom fördjupar plattformen samarbetet mellan staden och läroanstalterna. Systemet baserar sig på tjänsten IoT-TICKET som det Vasabaserade mjukvaruföretaget Wapice har tagit fram.

Vasa stad valde Wapice Ab till serviceproducent för IoT-plattformen samt för att följa upp den aktuella trafiksituationen och fastigheternas energidata. Projektet finansieras genom EU:s ekosystemavtal för innovationsverksamhet och dess totalvärde uppgår till 105 000 euro under en avtalsperiod på två år. Projektet inleds i april 2024.

– IoT-plattformen som Vasa stad och högskolorna har skaffat sig är ett viktigt steg mot kunskapsbaserat beslutsfattande och hållbar utveckling. Servicen som tas fram stöder inte bara stadens klimatneutralitetsmål och kunskapsbaserade beslutsfattande, utan öppnar också nya dörrar i världen för forskning och undervisning, säger projektchefen för projektet Tomi Salo vid Vasa universitet.

Tidigare stod fastigheter och uppvärmning för det största koldioxidavtrycket i Vasa. Regionen har emellertid tagit stora kliv framåt tack vare en renare fjärrvärme och miljövänligare metoder för elproduktion. Så som det nu ser ut börjar det vara trafik som ger upphov till de största koldioxidutsläppen.

– Ledning genom information är dagens melodi och jag tror att IoT-plattformen kommer att bli ett ypperligt verktyg inom ett flertal resultatområden inom Vasa stad. Vi börjar med trafik men har också många andra tillämpningsområden för plattformen. Dessutom skulle jag gärna vilja se hur olika system, såsom trafikljus, styrs smartare med hjälp av en kombination av olika typer av data, säger Jukka Talvi, kommunteknikdirektör vid Vasa stad.

Plattformen samlar alla data på ett ställe

Nu när trafiken har blivit den största källan av koldioxidutsläpp är det klart att vi måste kunna skära ner utsläppen. Men hur gör vi det på ett optimalt sätt? Här blir utvecklingen av staden en datasystemfråga.

IoT-plattformen samlar alla väsentliga realtids- och prognosdata på ett ställe för kunskapsbaserade förnyelser. Det IoT-system som Wapice byggde upp för Tammerfors stad belönades som årets internationella smart city-innovation tack vare just de praktiska nyttorna.

– Data som IoT-plattformen producerar ger en unik möjlighet att se närmare på stadens dynamik, energieffektivitet och hur trafiken flyter men även många andra centrala teman som är viktiga då hållbar utveckling ska främjas. Projektet bidrar inte bara till Vasas ställning som en smart stad utan stärker också dess roll som föregångare inom hållbar utveckling och innovationer, säger projektchef Tomi Salo.

I det här skedet av projektet ligger huvudvikten på att utveckla situationsbilden av trafiken, men det finns intressanta utvecklingsmöjligheter också i hur fastigheternas energidata kan tas tillvara.

– Uppföljningen i realtid och systemets förmåga till förutseende i fastigheter och andra objekt som följs upp öppnar nya möjligheter. Kontinuerlig smart uppföljning gör det möjligt att snabbt observera och reagera på olika specialsituationer, såsom fel och defekter som håller på att uppstå, samt på andra avvikelser som i regel ökar energiförbrukningen eller medför andra olägenheter och extra kostnader, säger Vasa stads energi- och klimatsakkunnig Johanna Punkari.

– Även möjligheterna att vidareutveckla systemet är intressanta och kan bidra med nya verktyg för både staden och dess invånare och företag. Här gäller samma regler som i all annan uppföljning, såsom till exempel i arbetet för anpassning till klimatförändringen, fortsätter Punkari.

Projektet är betydelsefullt för forsknings- och utbildningssektorn i regionen

Projektet har stora möjligheter att stärka konkurrenskraften inom forsknings- och utbildningssektorn i Vasaregionen såväl på nationell som på internationell nivå.

– Att samla in relevanta data är ofta en utmaning i forskningsprojekt, men tack vare IoT-plattformen har högskolor och forskningsanstalter tillgång till värdefulla och mångsidiga data i realtid. Detta möjliggör högststående forskning men också djupinlärning för våra studerande och att deras praktiska färdigheter utvecklas i projekt som använder sig av data från deras hemstad. För högskolorna och forskningsanstalterna i Vasa innebär plattformen också möljigheter till ett nytt slags samarbete där fokus ligger på delad kunskap och gemensam inlärning, beskriver Salo visionen.

Projektet ligger nära hjärtat också för Wapice, det handlar ju ändå om företagets hemort.

– Det är fantastiskt att kunna lansera våra belönade lösningar för smarta städer också i Vasa. Jag ser fram emot den dag då vi har tagit ibruk basservicen och kan börja bygga smarta styrningstjänster på den. Jag ser många möjligheter i synnerhet när det gäller trafikdata, bland annat i fråga om smart gatubelysning och ljusstyrda korsningar, kommenterar Jari Kuusisto, produktchefen för lösningar för smarta städer vid Wapice.

Via Vasas elallians kan även många partner ansluta sina teknologiska lösningar till den nya IoT-plattformen.

– Det går utmärkt att kombinera vårt teknologiska kunnande med exempelvis vår partner Destias know-how inom trafik- och underhållssektorn. Detta är en väldigt positiv sak för Vasa och ger i längden helt säkert konkreta nyttor för trafiken och stadens koldioxidavtryck, säger Kuusisto.

– Digatala lösningar och AI har omvandlats från hajpade trender till praktiska lösningar, och IoT-TICKET är ett bra exempel på detta. Med hjälp av en modern digital plattform är det lätt att bygga upp ett kunskapsbaserat ekosystem till vilket det går att ansluta både universitetens och yrkeshögskolornas forsknings- och utbildningsbehov men också såväl offentliga som privata serviceleverantörer inom olika sektorer. Vi är särskilt glada för att kunna åstadkomma en mera ekologisk miljö samtidigt som vi förbättrar servicenivån och effektiviteten i regionen. Det handlar om samarbete, och när stadens kunnande kombineras med det i den övriga regionen ökar boendetrivseln för alla, säger Pasi Tuominen, verkställande direktören för Wapice.