Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Förbättringar av utebelysning och trafikljus är att vänta i Vasa

Publicerad: 22.12.2022

Vasa stad har konkurrensutsatt planering, byggande och underhåll av utebelysning, trafikljus, datakommunikation och kameraövervakning för tiden 2023–2025. Konkurrensutsättningen vanns av Destia som i fortsättningen ansvarar för stadens utebelysning och trafikljus, där det görs betydande investeringar under kommande år. Projektet genomförs genom en alliansmodell som bara är det andra i sitt slag i Finland.

Under avtalsperioden kommer betydande investeringar och saneringar att göras för att förbättra stadens trafikljus och utebelysning.

­– Belysningens och trafikljusens funktionalitet har en stor betydelse för trivseln och säkerheten i staden. Projektet genomförts genom en alliansmodell vilket underlättar vår verksamhet och ger förbättrad kostnadseffektivitet. Tillsammans med Destia ser vi till att infrastrukturen för el bidrar till att göra livet lättare för Vasaborna och andra som rör sig i Vasa, konstaterar Kommunteknikens direktör Jukka Talvi.

Med hjälp av alliansmodellen strävar vi efter att nå en hög kvalitetsnivå på ett kostnadseffektivt sätt genom samarbete mellan kund och producent. Man har ställt synnerligen ambitiösa mål för verksamheten bl.a. vad gäller invånarnöjdheten.   Kostnaderna styrs å ena sidan av riktpriserna och å andra sidan av bonus och sanktioner som hör ihop med kvaliteten.

– Elalliansen utgör en betydande landvinning för oss i västra Finland. Vi kan ta nya innovationer inom telematik och utebelysning till Vasa. Därtill kan vi dra nytta av till exempel radarapparater och maskinseende i säkerhetslösningar. I arbetet som utförs enligt alliansmodellen kan vi tillsammans se vilka lösningar som är bäst lämpade för stadens behov. Genom en utmärkt belysning och fungerande lösningar för telematiken kan vi trygga att man tryggt kan röra sig, bo och ha företag i Vasa, säger Ville Mäki-Lohiluoma, som är chef för telematikenheten vid Destia.

Destia har kunskap om intelligent trafik och hör till de främsta byggarna och upprätthållarna av vägtelematik i Finland.

– Exempel på telematiksystem är trafikljus, förändrande hastighets-, varnings- och informationsskyltar, vägväderstationer, system för trafikräkning samt trafikövervakningskameror.  Våra specialkunskaper är framför allt lösningar för trafikräkning, kameraapplikationer och datakommunikation för vägmiljöer, förtydligar Mäki-Lohiluoma.

Förutom att bygga ny belysning kommer Destia att sanera de gamla belysningsnätverken samt sköta om lösningar för speciella belysningsobjekt så som fasader och broar. I Vasa undersöks redan till exempel förnyandet av resterande belysning på 9000 stycken till smart LED-teknik och energieffektiva ljuskällor – hälften har redan tidigare förnyats.