Förbigå menyn
Kuvassa espanjansiruetana.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Spansk skogssnigel sprids i Hemstrand och Vapenbrödrabyn – områdets invånare kan fästa uppmärksamhet på sina gårdar

Publicerad: 9.9.2021

Vasa stads grönområdesenhet har redan under fyra års tid strävat efter att utrota en population av spansk skogssnigel som förekommer i omgivningarna kring odlingslotterna i Hemstrand. Utöver det ursprungliga förekomstområdet har den invasiva främmande arten under den senaste tiden spridit sig till de västra delarna av Vapenbrödrabyn. Utöver grönområdesenhetens bekämpningsåtgärder vill man också att områdenas invånare fäster uppmärksamhet på sina gårdar.

Spansk skogssnigel har definierats som en invasiv främmande art av nationell betydelse, för vilken många typer av föda duger och som därför kan ge upphov till stor förödelse i köksträdgården och på odlingar. Den spanska skogssnigeln äter bland annat prydnads- och nyttoväxters blad, blommor och lökar samt djurkadaver.

För att underlätta insamlandet av sniglar har växtligheten på det främsta förekomstområdet hållits låg. Området har också besprutats två gånger under sommaren. Åtgärder som vidtas av områdets invånare har också en stor betydelse vid förhindrande av spridningen.

– Vi har lyckats hålla förekomsten av spansk skogssnigel någotsånär på samma lilla område redan i flera år, men populationen är emellertid seg. Förhindrande av utbredningen är mycket också beroende på de enskilda tomtägarnas uppmärksamhet. Vi önskar att uppmärksamhet fästs på det här och att bekämpning inleds genast när sniglar upptäcks, säger grönområdesenhetens arbetsplanerare Simo Marttila.

Så här identifierar och bekämpar du spansk skogssnigel

Den spanska skogssnigeln har brett ut sig i Finland troligtvis genom växter och mull från växter som tagits från utlandet. De första observationerna i Finland gjordes på Åland redan på 90-talet och efter det har arten brett ut sig småningom till många städer ända upp till Rovaniemi.  De första observationerna i Vasa gjordes år 2011 i Hemstrand.

– I Finland är den spanska skogssnigelns mest allmänna färg rödbrun, vilket också gäller för stammen i Vasa. En vuxen spansk skogssnigel är 7-14 centimeter lång och väger ca 10 gram. Spridningen till nya områden sker i huvudsak med växter i form av ljusa ägg på 3 mm i diameter som färdas obemärkt. I en klunga kan det finnas ett tiotal ägg, förklarar Marttila.

De sega vuxna spanska skogssniglarna har inga fiender i Finland. För bekämpningen av sniglarna marknadsförs olika järnfosfatprodukter (s.k. snigelpellets), björkdestillat, kalkgranulat och nematodextrakt, men verkningstiden för alla dessa är begränsad. Mekaniska hinder såsom olika snigelstängsel, elstängsel och snigeltejp lämpar sig för sin del närmast för skyddande av mindre planteringar och kan göra skötseln av gården besvärligare.

En effektiv bekämpning kräver alltid att vuxna exemplar avlägsnas genom att de samlas in. Vid sidan om insamling kan sniglarna decimeras med en så kallad ölfälla, där sniglarna drunknar i den väldoftande vätskan. De insamlade sniglarna dödas genom att man klipper eller skär av dem eller genom att man sänker ned dem i hett vatten. Kadavren kan sättas i det brännbara avfallet.

Om du är osäker på snigelarten, vill ha råd om hur de ska utrotas eller vill anmäla en ny förekomst, ta kontakt med Vasa stads miljöavdelning eller grönområdesavdelning.

Du  kan skicka e-post om spanska skogssniglar som förekommer på den egna gården och om utrotandet av dem till adressen ymparistonsuojelu@vaasa.fi. Om förekomster på allmänna områden kan anmälan göras till adressen viheralueyksikko@vaasa.fi eller via Vasa stads responssystem feedback.vaasa.fi. Välj punkten Grönområden och parker och i rullgardinsmenyn Anmälan om främmande arter.