Förbigå menyn
campusfestival

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadens evenemangsunderstöd för tiden 1.1–31.5.2023 bör sökas i oktober

Publicerad: 20.9.2022

Uppdaterad: 29.9.2022

Vasa stad stöder evenemangsarrangörer med en understödspott som delas ut årligen. I fråga om år 2023 delas evenemangsunderstöden ut i två omgångar och ansökningstiden för den första är 1–31.10.2022. I ansökningsomgången i oktober kan man ansöka om understöd för ett evenemang som ordnas 1.1–31.5.2023.

Evenemangsunderstödsansökan ordnas i fortsättningen två gånger per år. Ändringen gäller inte stadens övriga understöd. Ansökningstiden för kulturunderstöd är i januari och för övriga understöd i mars. I fråga om evenemang som ordnas 1.6–31.12 är ansökan i mars.

Ansökningsanvisningar för evenemangsunderstöd för understöden år 2023

 • ansökningstiden för evenemang, som ordnas 1–31.5.2023, är 1–31.10.2022
  • notera, att fastän du ansöker för år 2023, ansöks i det elektroniska systemet fortfarande för år 2022, eftersom ansökningstiden är på 2022 års sida
 • ansökningstiden för evenemang, som ordnas 1.6-31.12.2023, är 1–31.3.2023
 • ansökan kan göras endast via det elektroniska systemet Timmi och endast inom ansökningstiderna
 • ansökningar som har lämnats in på ett annat sätt och utanför ansökningstiderna behandlas inte
 • i ansökan ska, då en elektronisk ansökan fylls i, klart skrivas:
  • en verksamhetsplan för evenemanget
  • en rapport om förra gången evenemanget ordnades
   • besökarantal
   • inkomster och utgifter
  • en plan över evenemangets marknadsföringsåtgärder
 • om evenemanget ska en annons publiceras i Vasaregionens evenemangskalender vaasa.fi/sv/evenemang
  • ifall evenemanget inte finns i evenemangskalendern senast 1 månad före tidpunkten för evenemanget, återkrävs 10 % av understödsbeloppet