Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ställningstagande av Vasas råd för kulturell mångfald för goda befolkningsrelationer

Publicerad: 3.6.2022

Vasas råd för kulturell mångfald har vid sitt möte torsdag 2.6 gjort ett ställningstagande för goda befolkningsrelationer – mot rasism. Rådet sporrar alla att agera aktivt mot alla slag av diskriminering och rasism.

– Vi vill göra ett ställningstagande eftersom det är allas vår sak att bygga goda relationer bland befolkningen och motverka rasism. Vi kan alla med vårt eget agerande påverka hur icke-diskriminerande och jämlik vår stad är, säger Lotta Alhonnoro som är ordförande för rådet för kulturell mångfald.

I ställningstagandet tas det upp hur viktigt det är att främja goda befolkningsrelationer och stadsbornas interaktion och delaktighet.

Rådet påminner om att ett spetsmål i Vasa stads strategi har varit att vara en trygg stad, där Finlands lyckligaste invånare bor. I en lycklig och trygg stad får var och en leva i lugn och ro och blir accepterad sådan hen är, uppleva att hens liv är värdefullt och betydelsefullt.

Vasa stad har också förbundit sig att verkställa kampanjen Jag är antirasist som har inletts av Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen. Målet med kampanjen är att sporra alla att utföra konkreta antirasistiska handlingar för likabehandling och mänskliga rättigheter.

– Man ska alltid ingripa i rasism och också barnen ska läras att det är nolltolerans på all slags mobbning. Handlingarna behöver inte vara stora, utan var och en kan i sin vardag medverka till en god interaktion och till att andra blir beaktade, sammanfattar Alhonnoro.

 

Läs hela ställningstagandet: www.vaasa.fi/sv/radetforkulturellmangfald