Förbigå menyn
lärare och barn

Artikelkategorier: Nyheter

Utmaning till aktörerna i Vasa: Hur beaktar vi barnets rättigheter under temaveckan 15–21.11

Publicerad: 14.10.2021

Temat för kommunikationen om barnets rättigheter 2021 är barnets rätt till gott bemötande. Nu utmanar vi aktörerna i Vasa att beakta temaveckan, dvs. barnets rättigheter, på ett eller annat sätt. Anmäl ditt evenemang senast 5.11!

Anmäl ditt evenemang till Vasa stads Förebyggande familjearbete Pippi, varhaisentuenperhetyo@vaasa.fi. Vi sammanställer evenemangen under Veckan för Barnets rättigheter i ett meddelande från Vasa stad på webbplatsen vaasa.fi/sv och lyfter upp temaveckan i Vasa stads kanaler på sociala medierna: Facebook och Twitter.

Om du vill dela evenemanget på riksnivå, gå in och bekanta dig med Veckan för Barnets rättigheters webbplats www.lapsenoikeudet.fi/sv/kampanj/veckan-for-barnets-rattigheter/ och fyll i anmälningsblankett.

Enligt konventionen om barnets rättigheter har barn rätt till särskilt skydd och särskild omsorg. Detta innebär att varje barn har rätt till skydd mot försummelse, fysiskt och psykiskt våld, exploatering, diskriminering och omänsklig behandling. Barnet har rätt till integritet och trygghet och även rätt att få förståelse och ömhet. Det handlar alltså inte bara om ett förbud mot vanvård, utan om en skyldighet att behandla barnen väl.

Också i Finlands grundlag nämns särskilt att barn ska behandlas jämlikt som individer. Barnets rätt till gott bemötande -temat kommer att synas i organisationernas, statens, kommunernas, församlingarnas och fritidsaktörernas verksamhet under hela året.