Förbigå menyn

Provtagning

KVVY-BotniaLab undersöker olika typer av vattenprover samt inomhuslufts- och byggnadsmaterialsprover.

Till serviceutbudet hör också bl.a. bestämning av värmevärdet i bränsle. Vattenprover tas från brunnsvatten, naturvatten, avloppsvatten, hushållsvatten och badvatten.

Besöksadress