Förbigå menyn

Cirkulär ekonomi, 1 sp

Artikelkategorier: Kurser och utbildningar

Cirkulär ekonomi för små och medelstora företag

Mål:
Att deltagarna har en grundläggande kännedom om cirkulär ekonomi och de möjligheter som cirkulära affärsmodeller kan ge.

Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten görs i Novias kursplattform Moodle under juni månad 2024.

Primära målgruppen är små och medelstora företag

Tidpunkt: 3-14 juni 2024

Lärare: Roger Nylund (roger.nylund@novia.fi)