Förbigå menyn
Bellingham Bay i gryningen. Utsikt över South Bay Trail vid Taylor Dock.

Bellingham

Bellingham ligger vid stranden av Bellingham Bay med Mount Baker som bakgrund och är den sista större staden i USA innan Washington State möter den kanadensiska gränsen. Staden Bellingham har mer än 90 000 invånare. Bellingham är residensstad i Whatcom County och ligger i centrum av ett unikt pittoreskt område som erbjuder ett rikt utbud av fritids-, kultur-, utbildnings- och ekonomiska aktiviteter.

Den 17 september 2008 undertecknade Bellingham stad och Vasa stad ett samarbetsavtal för att främja och stärka sina relationer. De två städerna åtog sig att utveckla sitt ömsesidiga samarbete baserat på förtroende samt att främja och utveckla utbytesprogram inom områdena administration och kultur. Avtalet uppdaterades 2010 till ett vänortsavtal.

Under dessa år har Vasa tagit emot besökare från Bellingham och vice versa.

Under coronapandemin (2020-2021) uppstod nya former av samarbete då gymnasieelever från Vasa fick möjlighet att delta i en internationell videoworkshop. Detta initiativ gav ungdomar i vänorterna en chans att träffas (om än virtuellt) och komma i kontakt med andra unga runt om i världen för att bygga empati och förståelse för andra kulturer. I detta syfte samarbetade Bellingham Youth Media Project med FilmBuilding för att anordna en filmworkshop som förbinder Bellingham och dess vänorter runt om i världen, inklusive Vasa, Tateyama i Japan och Port Stephens i Australien. Gymnasieeleverna arbetade i team och gjorde kortfilmer kring temat Likhet. Temat uppmanade eleverna att tänka på vikten av internationella relationer och bidrog till att introducera en ny generation världsmedborgare till vad det innebär att engagera sig i internationella evenemang och mellanfolklig diplomati.

Bellingham Sister Cities Association finns för att främja mellanfolklig diplomati mellan Bellingham och dess sju vänorter inklusive Vasa.

 

En liten bro med en vandringsled genom en skog.
Stimpson Family Nature Reserve. Copyright: Visit Bellingham.
En livlig centrum med människor som besöker paviljonger.
Centrum. Copyright: City of Bellingham.