Förbigå menyn

Nana Raitaluoto

Viola- Stämledare

Nana Raitaluoto har blivit utexaminerad till magister inom utbildnings-programmet för uppförande tonkonst vid Sibelius Akademin (altviolin-diplom 2000) och avlagt fortsatta studier vid Royal Academy of Music (Postgraduate Performance Diploma) i London med utmärkta vitsord. Raitaluoto har spelat i ett flertal professionella orkestrar sedan år 1998; först i Nationaloperans orkester, därefter i Lahti Sinfoni och i Åbo stadsorkester samt utomlands bl.a. i London Philharmonia orkester och BBC:s symfoniorkester. Som stämledare för altviolin i Vasa stads-orkester har Raitaluoto fungerat sedan år 2008. Före de professionella orkestrarna har hon t.ex. som den första finländaren spelat i Europeiska unionens ungdomsorkester år 1995.

Raitaluoto  var finalist och erhöll specialpriset i Nordiska altviolintävlingen år 2001 samt vann altviolintävlingen Max Reger vid Royal Academy of Music 2002 i London. År 2002 vann hon också LSO Promise Award: musikerna i London Symphony Orchestra valde enhälligt henne till den mest lovande musikern bland de musiker som valts till LSO String Experience Scheme.