Förbigå menyn
Käsi kädessä

Teo- Projektet. Työkuntoa ja elinvoimaa osallisuudesta = Arbetsförmåga och livskraft från delaktighet

TEO- projektet är et tre årigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (1.5.2020. – 30.4.2023). Projektet hör till Finlands strukturfonders program Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 . Detta projekt genomförs tillsammans med Röda Korsets Loppis och EduVamia.

Dess syfte är att öka delaktighet och främja livshantering hos Vasa bor som är i arbetsför ålder utanför arbetslivet.

Vi erbjuder stöd i livets olika situationer son t.ex.:

  • Meningsfull sysselsättning
  • Öka digikunskaper
  • För att smidigare erbjuda service åt Vasa bor utvecklas en modell för nätverkssamarbete

Vi strävar för att erbjuda meningsfulla och förstärkande aktiviteter, som förbättrar självkänsla och främjar livshantering. steg för steg. Detta leder till ökad aktivitet och behovet av stöd minskar.

Vårt vardagsrummet är öppet tisdag-torsdag klockan 10-14. Välkommen!

 

 

Lisätietoa

Osallisuuden Olohuone rakennuksen 2. kerroksessa Kauppapuistikko 4, 65100 Vaasa

Vårt "vardagsrum"

  • Tisdag-torsdag klockan 10-14