Förbigå menyn

4073
har redan
undertecknat initiativet

Tomas Häyry, Vasa stadsdirektör

Juha Häkkinen, Österbotten handelskammarens vd

Juha Kytölä, Wärtsilä, teknologidirektör

Mari K. Niemi, Vasa Universitet, InnoLab direktör

Tim Sparv, Finlands fotbollslandslagets kapten

Erik Riska, Vaasan Sport, kapten

Sebastian Strandvall, VPS, kapten

Aino Luoma, Triathlonist och läkare

Roosa Rantala, Vasabon ungdomars inflytande

Kirill Helsing, Ungdomsfullmäktiges ordförande

Setä Tamu, musiker

Kuningas Pähkinä, musiker

Zaida-Viveka Valli, sångerska-låtskrivare

Sebastian Da Costa, musikproducent

Jari Kuusisto, Vasan Universitet, rektorn

Marina Kinnunen, Vasa Sjukvårdsdistriktets direktör

Mari Pohjanniemi-Kivi, Vasa Företagare, vd

Hippi Hovi, Företagares medarbetare och basist

Max Jansson, Visit Vasas vd

Christina Knookala, Vasa stads bildningsdirektör

Jukka Kentala, Vasa stads direktör för social- och hälsosektorn

Markku Järvelä, Vasa stads teknisk direktör

Anna-Maija Iitola, Vasa stads förvaltningsdirektör

Jyrki Sydänoja, Vasa stads personaldirektör

Susanna Slotte-Kock, Vasa stads utvecklingsdirektör

Jari Karjalainen, Vasa stads ekonomidirektör

Leena Forsén, Vasa stads kommunikationschef

Stefan Råback, verkställande direktör, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communications & Brand Manager

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 @@y2EMU

1 1'"

1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

1 GK0eub2w')) OR 703=(SELECT 703 FROM PG_SLEEP(15))--

1 KUIzWkKM') OR 189=(SELECT 189 FROM PG_SLEEP(15))--

1 6p3AQeED' OR 639=(SELECT 639 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -1)) OR 77=(SELECT 77 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -5) OR 454=(SELECT 454 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -5 OR 135=(SELECT 135 FROM PG_SLEEP(15))--

1 C4nYG7qZ'; waitfor delay '0:0:15' --

1 1 waitfor delay '0:0:15' --

1 -1); waitfor delay '0:0:15' --

1 -1; waitfor delay '0:0:15' --

1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

1 -1" OR 2+350-350-1=0+0+0+1 --

1 -1' OR 2+594-594-1=0+0+0+1 or 'XRdVpAHg'='

1 -1' OR 2+161-161-1=0+0+0+1 --

1 -1 OR 2+313-313-1=0+0+0+1

1 -1 OR 2+339-339-1=0+0+0+1 --

1 1

1 1

@@ynLSX 1

1'" 1

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1

2w4IUWK4')) OR 386=(SELECT 386 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

T4gvqyYk') OR 781=(SELECT 781 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

ZwclRlAi' OR 861=(SELECT 861 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-1)) OR 237=(SELECT 237 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-5) OR 179=(SELECT 179 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-5 OR 415=(SELECT 415 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

yHFBB9RC'; waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 waitfor delay '0:0:15' -- 1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1

-1" OR 2+418-418-1=0+0+0+1 -- 1

-1' OR 2+11-11-1=0+0+0+1 or 'Nt0T6vdJ'=' 1

-1' OR 2+547-547-1=0+0+0+1 -- 1

-1 OR 2+817-817-1=0+0+0+1 1

-1 OR 2+306-306-1=0+0+0+1 -- 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 @@72nga

1 1'"

1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

1 pGYUJ654')) OR 900=(SELECT 900 FROM PG_SLEEP(15))--

1 QB4uKIft') OR 609=(SELECT 609 FROM PG_SLEEP(15))--

1 Nc95QNCF' OR 163=(SELECT 163 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -1)) OR 969=(SELECT 969 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -5) OR 994=(SELECT 994 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -5 OR 273=(SELECT 273 FROM PG_SLEEP(15))--

1 sRNz9h3K'; waitfor delay '0:0:15' --

1 1 waitfor delay '0:0:15' --

1 -1); waitfor delay '0:0:15' --

1 -1; waitfor delay '0:0:15' --

1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

1 -1" OR 2+416-416-1=0+0+0+1 --

1 -1' OR 2+558-558-1=0+0+0+1 or '75JzNCqi'='

1 -1' OR 2+751-751-1=0+0+0+1 --

1 -1 OR 2+256-256-1=0+0+0+1

1 -1 OR 2+388-388-1=0+0+0+1 --

1 1

1 1

@@JdqkW 1

1'" 1

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1

FaMdXrth')) OR 939=(SELECT 939 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

X3YKUNf6') OR 691=(SELECT 691 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

hIp0Q3Q1' OR 246=(SELECT 246 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-1)) OR 520=(SELECT 520 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-5) OR 388=(SELECT 388 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-5 OR 886=(SELECT 886 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

YIkbG5Hh'; waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 waitfor delay '0:0:15' -- 1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1

-1" OR 2+796-796-1=0+0+0+1 -- 1

-1' OR 2+738-738-1=0+0+0+1 or '837qDuB7'=' 1

-1' OR 2+532-532-1=0+0+0+1 -- 1

-1 OR 2+756-756-1=0+0+0+1 1

-1 OR 2+22-22-1=0+0+0+1 -- 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 @@NHipT

1 1'"

1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

1 vKpCHWIL')) OR 570=(SELECT 570 FROM PG_SLEEP(15))--

1 Pu8v6XNO') OR 554=(SELECT 554 FROM PG_SLEEP(15))--

1 KmwKXqk6' OR 69=(SELECT 69 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -1)) OR 913=(SELECT 913 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -5) OR 727=(SELECT 727 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -5 OR 478=(SELECT 478 FROM PG_SLEEP(15))--

1 tDrke10C'; waitfor delay '0:0:15' --

1 1 waitfor delay '0:0:15' --

1 -1); waitfor delay '0:0:15' --

1 -1; waitfor delay '0:0:15' --

1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

1 -1" OR 2+62-62-1=0+0+0+1 --

1 -1' OR 2+386-386-1=0+0+0+1 or '6Rkiy6Gb'='

1 -1' OR 2+103-103-1=0+0+0+1 --

1 -1 OR 2+504-504-1=0+0+0+1

1 -1 OR 2+801-801-1=0+0+0+1 --

1 1

1 1

@@UJsTm 1

1'" 1

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1

oc4hUMmr')) OR 89=(SELECT 89 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

975QWzc7') OR 393=(SELECT 393 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

gzGIJihF' OR 448=(SELECT 448 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-1)) OR 641=(SELECT 641 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-5) OR 82=(SELECT 82 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

-5 OR 343=(SELECT 343 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

1 1

1 1

1 1

1 1

a2c4YBIi'; waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 1

1 waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1

1 1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1

1 1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1

1 1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1

1 1

-1" OR 2+989-989-1=0+0+0+1 -- 1

-1' OR 2+383-383-1=0+0+0+1 or '5KMCUvuc'=' 1

-1' OR 2+624-624-1=0+0+0+1 -- 1

-1 OR 2+894-894-1=0+0+0+1 1

1 1

-1 OR 2+93-93-1=0+0+0+1 -- 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 @@0SdXb

1 1'"

1 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

1 2Q37GCqm')) OR 618=(SELECT 618 FROM PG_SLEEP(15))--

1 F0DVknHf') OR 536=(SELECT 536 FROM PG_SLEEP(15))--

1 SQSVI2jl' OR 299=(SELECT 299 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -1)) OR 953=(SELECT 953 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -5) OR 854=(SELECT 854 FROM PG_SLEEP(15))--

1 -5 OR 868=(SELECT 868 FROM PG_SLEEP(15))--

1 LTFdzbva'; waitfor delay '0:0:15' --

1 1

1 1 waitfor delay '0:0:15' --

1 1

1 -1); waitfor delay '0:0:15' --

1 1

1 1

1 1

1 1

1 -1; waitfor delay '0:0:15' --

1 1

1 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

1 1

1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

1 1

1 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

1 1

1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

1 1

1 -1" OR 2+414-414-1=0+0+0+1 --

1 -1' OR 2+686-686-1=0+0+0+1 or 'DOoXGB6v'='

1 -1' OR 2+50-50-1=0+0+0+1 --

1 -1 OR 2+13-13-1=0+0+0+1

1 -1 OR 2+341-341-1=0+0+0+1 --

1 1

1 1

1 1

1 1

@@twmqh 1

1'" 1

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1

1 1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1

1 1

TwaG2AbN')) OR 798=(SELECT 798 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

1 1

4VoLgWVF') OR 704=(SELECT 704 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

1 1

9aJvDFsJ' OR 142=(SELECT 142 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

1 1

-1)) OR 19=(SELECT 19 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

1 1

-5) OR 957=(SELECT 957 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

1 1

-5 OR 565=(SELECT 565 FROM PG_SLEEP(15))-- 1

1 1

XhhQnuOy'; waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 1

1 1

1 1

1 1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- 1

1 1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1

1 1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1

1 1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1

1 1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1

1 1

-1" OR 2+621-621-1=0+0+0+1 -- 1

-1' OR 2+978-978-1=0+0+0+1 or 's3W0ta6A'=' 1

-1' OR 2+629-629-1=0+0+0+1 -- 1

-1 OR 2+669-669-1=0+0+0+1 1

-1 OR 2+920-920-1=0+0+0+1 -- 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Tuula Hakala

Matti Vahtera

Kalle Reini

Ida Kettuoja

Jukka Haapaniemi

Santeri Virtanen

Victor Thiel

Sofia Jokiniemi

Marko Tuisku

Anna-Maria Ståhle

Mårten Ingves

Kaija Inkinen

Alexander Enlund

Tuomas Myllyniemi

Mika Lehtimäki

Pasi Tuominen

Anniina Lehtimäki

Frej Forsén

Fredrik Furu

Roy Österåker

Maria Antman

Heidi Kurvinen

Virpi Haarala

Tiina Pakka

Kai Saari

Matti Koivunen

Julia Lehtinen

Onni Sallinen

Ulla Mäki-Lohiluoma

Hanna Karvala

HANS MÖRK

Gunn-Britt Yljens

Veera Karhunmaa

Helena Arpinen

Pasi Kovanen

Tiina Jokinen

Kirsti Ahola

Philip Holm

Ritva Männistö

Janina Fagerholm

Satu Harju

pia laitila

Barbro Mattsson-Lidsle

Rolf Nordman

Joakim Häggblom

Jan Hammarström

.Mauri Vieri

Susann Kalander

Jonas Mattsson

Mari Saikkonen

Pia Huttunen

Eero Oja-Nisula

Tony Suvanto

Tuula Töyli

Pentti Pörsti

Robert Höglund

Miinu Järvinen

Vesa Siren

Ronnie Haldin

Sofia Sandin-Andersson

Markku Myötänen

Maj-Britt Kolehmainen

Jasmin Granholm

Monica Nyman

Katja Tammela

Vidar Wiitala

Juha Mikkonen

Arttu Kauppi

Nathalie Myrskog

Keijo Kapiala

Tuomas Lahdenperä

Markku Huhtala

Jukka Kentala

Jenni Strand

Juha Närvä

Alex Melin

Sten Sacklén

Conny Dahlström

Visa Yliluoma

Linus Lind

Ulf Nylund

Jenni Saari

Laura Linden

Katja Wrster

Anne Paalanen

Henrikki Ylimäki

Sari Järvenpää

Fanni Helin

Altti Vistilä

Daniel Noon

Marko Valli

Tiina Leposky

Edward Leposky

Tim Wallin

Frida Holm

Reijo Iijalainen

Gunn-Britt Iijalainen

Sara Jungersten

Arja Miettinen

Mari Suojanen

Anna Tilja-Salo

Katri Lehtinen

Daphne Kalamidas

Aino Mäki

Emma Keko

Katie Mills

Christoffer Fagerström

Merja Juppo

Paula Törnroos

Päivi Ahvenvaara

Ville Herlevi

Antti Hakala-Ranta

Tor-Håkan Wikström

Emma Raitila

Otto Ellonen

Maarit Tuttavainen-Tarsa

Mari Erämaa

Mari Erämaa

Maria Swanljung

Päivi Öhling

Rasmus Vikars

Mari Kojonen

harri valkama

Maiju Kahlos

Katja Ihalainen

Christina Fred

Minttu Iitola

Tina Fogström

Marja Kauppinen

Nina Kukkonen

Ive Riihimäki

Juuso Sirkola

Emma Uusi-Kokko

Birgitta Ahokas

Mathias Junttila

Pekka Peltomäki

Henri Valtere

Mirka Pihlajamäki

Johanna Kantokari

Kaija Kellokoski-Pakkala

Matti Autio

Marika Mattsson Prinkkilä

Johan Löf

Mia Uusitupa

Mira Tarkkanen

Jani Nieminen

Helena Alanen

Raija Kylmäluoma

Stefan Nygård

Cecilia Eklund

Minna Helminen-Fahler

Petri Fahler

Helena Back

Maria Östergård Käld

Pia Laitila

Sari Tarvonen

Raija Aaltonen

Suvi Wilhelmsson

Minna Niemelä

Hanna Juhaninmäki

Camilla Carlsson

Veeti Järvinen

Päivi Österholm

Jan Christensen

Salla Aaltonen

AP Soini

Hannu Jaatinen

Maarit Soini

Alexandra Moliis

Ingemar Tåg

Sanna Keltanen

Anne-Mari Ikola

Pertti Eronen

Rose-Maria Fahler

Marianne Lae

Mirva K

Katja Rätti

Linda Mäkelä

Jarkko Mäkelä

Jan Granlund

Ann-Sophie Granlund

Andreas Granlund

Josefin Sundvall

Daniela Blomqvist

Elli Tuomiharju

Tom Nyberg

Virve Elisabeth Bärlund

Satu Rantakokko

Filip Hästbacka

Helka Kalliomäki

Niina Saarimaa

Ville Koivisto

Laura Nieminen

Suvi-Anne Latvasalo

Henna Kankainen

Pekka Mäenpää

Siv Björklund

Juhani Mäkynen

Göran Östberg

Helli Aalto

Anne Haaksluoto

Marko Potka

Heikki Hänninen

Jukka Heiskanen

Ville Keränen

Roy Hopiavuori

Ari Yliluoma

Jaakko Kuusisto

Juha Korvola

Vesa Rautakorpi

Rurik Ahlberg

Kai Turiainen

Marcus Westerlund

Kimi Örni

Jenni Jyske

Timo Vedenjuoksu

Juha Aaltonen

Leena Virkki

Mathilda Kull

liisa ala-hakuni

Atte Hakkarainen

Minea Peurala

Anssi Halkola

Erja Uitto

Tom Gullberg

Mika Korsman

Anita Kuvaja

Pia Reini

Jaakko Isokangas

Kasper Kovanen

Christoffer Dahl

sari svens

Mari Kaidesoja

Petra Latvasalo

Robin Damlin

Neea Koskela

Eemil Vähä

Anna Veikkola

Maria Rodas

Kia Snellman

Katja Peltokoski

Hannele Hakkarainen

Aurora Ketola

Riku Mykkänen

Mikko Koivula

Lasse Autio

Tiina Kristola

Mari Koistinen

Eero Kallio

Maija Niemistö

Marie Ohlis

Katja Sirviö

Mia Selroos

Ulla Nikkola

Niina Pernu

Anne Harju

Saija Nurmi

Anders Björklund

Henna Manninen

Maarit Sihvonen

Kim Byholm

Venla Tanhua

Olav Nylund

Riitta Pelkonen

Heidi Asplund

Seija Välivainio

Tarja Eklund

Salme Vesanen

Ramieza Mahdi

Frida Högholm

Kati Laamanni

Mirella Lahtinen

Erika Anttila

Els-Mari Rösgren

Inga Aspholm

Tuija Kuivinen

Anne Friberg

Saija Alavainio

Jan Koskinen

Niina Junno

Marcello Cucinotta

Mikko Kallionpää

Maria Haavisto

Hilkka Valta

Juulia Järvinen

Elina Orajärvi

Ida-Maria Skytte

Gösta Östman

Sirpa Östman

Julia Bäckström

Daniel Thölix

Caroline Ingo

Pia Simons

Piia Dahlsten

Jonathan Forsman

Peter Andtfolk

Ulla-Stina Björkqvist

Teo Hansson

Pia Aspholm

Risto Kujala

Kai Håkan Nitovuori

Akseli Veteläinen

Virpi Westerholm

Erika Backman

Jakob Björkqvist

Matti Karinen

Henri Alasaari

Anita Appelgren

Anne Uusi-Kokko

Nina Witikka

Inger Damlin

Pia Vuohelainen

Matts Kronqvist

Ritva Ilkka

Maija Uusitupa

Jasmin Luhtala

Kai Boström

Ulla Ågren

Taarna Väänänen

Essi Saari

Jouni Oikarainen

Milla Sainio

Maija Pakkanen

Na Choi

Maija Rossi

Esa Rantamäki

Irma Alanko

Miriam Kursu

Aulis Kangasluoma

Jaron Lesonen

Josefina Lillas-Kurtén

Esa Helminen

Petra Nylund

Henri Miettinen

Nina Peltomäki

Anne Kulla

Kristiina Raden

Marjo Ollikainen

Eero Viitaniemi

Mika Myllykangas

Reetta Heikkinen

Veronica Huhtanen

Niina Räsänen

Stefan Damlin

Elina Korpi

Mirja-Liisa Berglund

Pekka Somppi

Jasper Kontturi

Joona Kalliokoski

Elina Mäkitalo

Heidi Yli-Mäenpää

Sanna Järvinen

Jeremy Crotts

Simon Sandvik

Petter Bodman

Silja Plomp

Sami Pöntinen

Merja Harju

Johan Ingberg

Atti Grönroos

Juha Koukkari

Eeva Simons

Reino Paloniemi

Mervi Hjort

Mervi Sandbacka

Katarina Keränen

Nea Kalliomaa

Linda Granith

Christian Sundström

Johanna Seghair

Timo Suomalainen

Kirsi Lehtola

Maria Liukkonen

Anna Saarinen

Jasmine Laine

Sanna Pentilä

Anne Vierikko

Hannu Koivula

Leena Kojonen

Heidi Halonen

Haron Mwangi

Leila Roininen

Erja Kuorikoski-Marros

Hanna Saaranen

Pilvi Mantere

Sani Tyynismaa

Maarit Broms

Joni Rantala

Kitty Rönnberg

Miro Tuisku

Paula Turunen

Max Rönnberg

Nea Koivisto

Merja Huhmarsalo

Carola Holmlund

Niina Mäntymaa

Harry Lund

Kerstin Lund

Rasmus Mäkynen

Emma Muhonen

Börje Nyman

Agneta Glad

Emma-Julia Matikainen

Thomas Sparf

Ville Koivisto

Meri Malkki

Juha-Matti Karvala

Tuulikki Wik

Anna Mäenpää

Tuomas Erkkilä

Katariina Niemi

Jerry Lindqvist

Anniina Urho

Terhi Mäkinen

Linus Krooks

Marjo Kultalahti

Jussi Viitala

Henna Kaivonen

Anne Paadar

Pertti Viitala

Jenni Masanen

Jarmo Osmo

Jari Kanerva

Ilkka Garaisi

Elina Viitasaari

Toni Tuomivirta

Susanna Palokangas

Mika Palokangas

Tuulikki Palokangas

Janina Relander

Niko Palokangas

Eija Peltola

Antti Vuorenlehto

Björn Nygård

Jan Grön

Toni Boren

Paavo Korpelainen

Janne Rinta-aho

Tarja Paikkala

Liisa Luoma-aho

Ulf-Erik Widd

Ari Rosing

Kai Alavillamo

Sanna Eronen

Mika Joki

Rajamäki Hilkka

Pekka Ulvinen

Ivanka Capova

mika mäenpää

Pekka Liukkonen

Pirkko Lervik

Anna Håkans

Juha Tuomikoski

Matias Båsk

Ritva Lakkala

Minna Rinta

Jani Vesterbacka

Lauri Tuohiniemi

Essi Latva-Korpela

Timo Rätti

Hanna Saaranen

Anu Ylänen

Seppo Välinen

Heidi Nordman

Veijo Latvala

Berit Lerbacka

Anni Kiviniemi

Staffan Tunis

Sanna Malkavaara

Olli Maunumäki

Eddie Hiekkanen

jouni Lilja

Ilari Laaksonen

Siv Laine

Jani Järvenpää

Erkki Kumpeli

Mia Penttala-Salli

Fredrik Herrgård

Freddi Skott

Minna Korhonen

Joni Nyman

Jenni Järvinen

Kaisu Meidzof

Jonna Ritala

Alisa Heino

Felix Lindkvist

Ella Filppula

Teuvo Ryynänen

Suvi Lähteenmäki

Eppu Palomäki

André Snåre

Antti Kokko

Marianne Tiainen

Sade Turja

Mari Silvennoinen

Elina Kurttio

Tuula Lidman

Rauli Lidman

Jenny Joensuu

Kalle Reini

Orvokki Haanpää

Jyrki Jokinen

Tino Rintamäki

Vesa Flykt

Sara Möller

Jaakko Turunen

Mikko Puumane

Nea Isomöttönen

Jan Peter Bonn

Niklas Sund

Petri Laine

Henna-Riikka Junlén

Joakim Ingves

Fiona Puska

Minna Herttua-Niemi

Anna Salokorpi

Riku Reinikka

Jens Beijar

Jonna Norrback

Johanna Fagerström

Tero Vartiainen

Jaana Latva-Äijö

Aatu Mattila

Eija Kokkonen

Leo Lahti

Kaj Kaloinen

Pia Murto

Hanna Rinne

Raija Saari-Rantanen

Santeri Kuusisto

Ann-Mari Sandelin

Joonas Laaksoharju

Raija LE PRIOUX

Berit Kivimäki

Mari Saaranluoma

Christer Levander

Marianne Sipilä

Marja Laine

Irina Nori

Marjut Berglund

Matti Laaksonen

Mathias Rönnlund

Oskari Pelkonen

Miia Äkkinen

Antti Ruokonen

Jenny Malmberg

Bjarne Sundqvist

Mikael Blomqvist

Anna Caldén

Blanka Simidzija

Timo Sairo

Riina Suomela

Tuula Närvä

Heikki Hurtig

Malin Henriksson

Robert Ström

Ville Haka

Julia Pastuhov

Dritero Ferri

Annakaarina Lamminpää

Niclas Andersson

Anu Hiironniemi

Sanna-Kaisa Nyström

Anne Palosaari

Milla Tapaninen

Timo Jutila

Annika Pollari

Sanni Palosaari

Mika Palosaari

Henna Torkkola

Hannu Lindström

Jere Syrjälä

Isac Sjövall

Tapio Majaniemi

Petteri Vuorenmaa

Ritvaliisa Salenius

Heli Latvala

Heli Ala-aho

Johanna Poikus

Sirpa Kaustinen

Tomas Lindén

Anu J. Saari

Sami Partanen

Britt-Inger Risberg

Liisa Boij

Ari Hovila

Jarmo Peltonen

Nina Öst

Paula Peltonen

Jonna Rusanen

Francesca Cucinotta

Peter Grans

Ebba Åström

Heidi Nortunen

Toni Rintamäki

Annika Östergård

Kristian Kukkonen

Niina Tyynismaa

Paul Slotte

Inger Aaltonen

Johhny Kulbärg

Håkan Haga

Anton Vest

Reija Liikkanen

Hans Blomqvist

Maria Mänty

Anders Zittra

Aki Koski

Jimmy Nyman

Hanna Pakka

Milla Kankaanpää

Inka Piironen

Tanja Hietikko

Jari von Wendt

Leena Tulimaa

Titi Norrgård

Lena Lainio

Anne Leppilahti

Susanna Koljonen

Tobias Björkström

Mari Erkkilä

Sanna Koo

Heli Kemppi

Veera Kero

Reijo Malila

Irene Råstu

Mika Mäkelä

Sami Raatikainen

Armin Secic

Raili Saaranen

Mikko Nåhls, Pormestari

Seppo Kuusisaari, Vaasan pormestari

Tiina Saarenheimo

Ari Poutanen

Tuula Hautamäki

Ossi Pitkänen

Bernt Strandvall

Seppo Kuusisaari

Benita Nordgren

Kevin Hagen

Kelly-Ly Kaur

Parik Koskinen

Elli Uusi-Kokko

Teemu Granö

Jari-Pekka Piipponen

Jaakko Rintala

Matias Österberg

Anni Palo

Matias Forsén

Helena Kantanen

Anne Jussila

Maija Hiltunen

Kuisma Väänänen

Tiina Hartman

Tor-Erik Store

Jenny Melin

Jari Haatainen

Akseli Ikkala

Jenni Heinonen

Elias Salla

Astrid Thors

Juha Pietilä

Jaakko Toivonen

Ari Hautamäki

Niklas Falk

Riikka Sutinen

Arja Rosing

Ann-Katrin Store

Teemu Tuulari

Timo Salomaa

Johanna Haukilahti

Anette Storsjö

Otto Niskala

Annika Aho

Olli Kivioja

Nico Jäväjä

Kaius Niskakangas

Honn Lam

Saara Malila

Jukka Isojoki

Hannu Hietanen

Ann-Marie Dahlqvist

Ami Rajala

Risto Kananen

Markus Kanerva

Pasi Kauppila

Tuukka Nissilä

Hannie Victorzon

Essi Saarimäki

Inka Metsä-Heikkilä

Laura Pukkinen

Abner Alvarado

Tiina Tammenpää

Mikael Erkas

Satu Huuskonen

Hanna Kakko

Tom Roth

Saimi Valtamäki

Erik Kull

Kia Helin

Karita Luokkanen-Rabetino

Tiina Anttila

Mari Hiippala

Ville Pellikka

Ilari Järvenpää

Teemu Hiippala

Tina Öhman

Hilla-Mari Soininen

Arttu Tammenpää

ville Hiippala

Sanni Koskiniemi

Leena Kallio

Eila Hintsa

Jaakko Leimola

Sami Sillanpää

Miika Krinnilä

Peter Källberg

Anna-Kaisa Valkama

Marko Koski

Tuija Kivioja

Tiina Ekholm

Jonathan Lunabba

Heikki Ojanperä

Waltteri Kauppila

Tero Rantala

Marita Grandell

Niko Jokinen

Riitta Pääjärvi-Myllyaho

Clara Westerholm

Jan-Erik Trapp

Marko Kuokkanen

Marit Nilsson-Väre

Arto Laakso

Kari Nummela

Anssi Löytynoja

Anton Koiranen

Lyydianna Hangassalo

Otto Runola

Emilia Rantanen

Ulla Hakala

Juhani Turunen

Joan Naoh

Moona Smolander

Jack Sandén

Kalle Savolainen

Anette Pensar

Tomi Kaunismäki

Ville Söderman

Sami-Janne Tuominen

Åsa Hämäläinen

Ville-Valtteri Marjeta

Justiina Parkkari

Ulf Lassander

Tom Backman

Ulla Granfors

Marjatta Kiviranta

Hanna Sandelin

Ari Pitkänen

Pasi Vahtera

Ville Saaranen

Jessica West

Matias Ahola

Niko Åkerfelt

Charlotta Backlund

Simo Häyhä

Valtteri Rahko

Josefiina Latvanen

Joakim Strand

Toni Pihlaja

Mikko Uusimäki

Niina Koivunen

Tuomas Laitio

Pia Haglund

Tytti Tiainen

Tiina Niemi

Marjut Tyynismaa

Jere Allonen

Tommy Kauppila

Lasse Pohjala

Antonino Di Miceli

Tommy Ånäs

Ilmari Sipilä

Sari Uitto

Oliver Ketola

Lassi Taipale

Maria Wikkund

Sofia Rönnqvist

Jarmo Rahja

Outi Lennes

Miika Juusola

Andy Prinkkilä

Riitta Koivisto

Kirsi Kallio

Maria Backman

Cata Ahlbäck

Elina Martin

Filip Westergård

Peppe Haapala

Jukka Järvilehto

Cheri Lamppu

Joni Koskela

Selma Green

Ville Viklund

Heli Vuorenmaa

Eliisa Kotoneva

Hanna Eerio

Olli Tervo

Lauri Ovaska

Kaj Höglund

Robin Naapila

meeri luhtala

Noa Gäddnäs

Heidi Blomqvist

Osmo Lammi

Niklas Frank

Tanja Ahlgren

Maarit Rahja

Lars Nyqvist

Sebastian Cakmak

Marisa Saarinen

Ville Sihto

Sami Mäntylä

Anne Sauna-aho

Jouni Sillanpää

Niina Kujanpää

Eeva Ekola

Tarja Laukka

Matias Toukonen

Aija Hietikko

Kirsti Huhtala

Liina Laakso

Henna Hyytiä

Maria-Liisa Saunala

Eemi Rautiainen

Ann-Marie Hietala

Eetu Lunteri

Sebastian Ahlbäck

Arttu Jutila

Elisabet Ranselius

Erkki Teppo

Juha Niemi

Sari Somppi

Mirja Kiviniemi

Jonas Sjöstrand

Erica Hjerpe

Peter Polviander

Petra Winberg

Axel Åhman

Daniel Björndahl

Mikael Boberg

Sandra Lybäck

Hanna Mäkinen

Pamela Antila

Monica Siren-Aura

Jerin Waller

Christian Gull

DUC HOANG NGUYEN

Jan Alin

Linda Hellström

Maria Nygård

Liselott Nyström Forsén

Tuija Pundars

Åsa Kallenberg

Jonas Nyman

Agneta Hedlund

Ragnvald Blomfeldt

Kjell Heir

Soile Saari

Shekhar Kubal

Renato Mangs

Tom Lassfolk

Jani Blankenship

Klaus Koskela

Jonas Nygård

Juha Mäki

Mikaela Finne

Jenny Teir

Hannah Malkamäki

Erkki Laakso

Jonatan Sandvik

Mathias West

Kim Råholm

Jessica Hemming

Simo Ahtola

Linn Wik

Tobias Snickars

Simon Heikkilä

Maria Lybäck

Matias Jungar

Johannes Björkqvist

Jörgen Holmström

Jens Nyman

Maria Louko

Jonas Jonsson

Simon Ventus

Anna-Lena Ahlnäs

Jessica Nordman

Auda Krstevska

Fredrik Nygård

Fredrika Lindholm

Jonna Lindqvist

Tanja Knuts

Christoffer Ingo

Jenny Svartsjö

Anna-Karin Engstrand

Martin Norrgård

Peter Andtfolk

Emil Tiihonen

My Sarén

Janne Ollila

Mikael Björknäs

Frans Villanen

Henrik Ingo

Anders Brunberg

Ove Grönroos

Niclas Wiitala

Jonas Klingenberg

Dennis Högberg

Tim Sparv

Anu Norrgrann

Lars-Erik Wägar

Johan Malm

Tina Storsjö

Susanna Ehrs

Lauri Laaksonen

Holger Nordström

Göran Östberg

Göran Eklund

Göran Westerlund

Ilias Missyris

Erwan Mouazan

Johanna Kauppinen

Erica Backholm

Nico Saxén

Charlotta Åberg

Ulla Palmunen

Pertti Onkalo

Magnus Enqvist

Filip Slotte

Jukka Harjunen

Karolina Holm

Christina Enholm-Tuomisto

Marcus Norrgård

Nina Fred

Vis mer ,Vis mer