Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Seniorit

Artikelkategorier: Nyheter

Ange en främjare av seniorernas välbefinnande

Publicerad: 10.6.2021

Uppdaterad: 18.6.2021

Vasa äldreråd premierar årligen under seniorfesten personer som främjat välbefinnandet bland seniorerna. Sänd ditt förslag med motiveringar senast 31.8.2021.

År 2021 premierar Äldrerådet en grupp eller en person som har främjat välbefinnandet bland seniorerna, t.ex. utvecklat en vårdform eller ett verksamhetssätt eller arbetat med seniorers intressebevakning. Vid valet av den som ska premieras ska särskilt beaktas nya, fräscha eller innovativa sätt att främja seniorernas välbefinnande under coronavirussituationen.

Sänd ditt förslag med motiveringar senast 31.8.2021 till adressen senni.korhonen@vasa.fi eller Vasa äldreråd / Berggatan 2-4, 65100 Vasa.

I år firas seniorfesten 22.10.2021 i stadshuset, förutsatt att coronavirusläget tillåter detta. Om festen inte kan ordnas, genomförs premieringen på något annat sätt.

Vasa äldreråd