Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Batteriindustrins värdekedja på GigaVaasa-området kompletteras – planeringsreservering av en tomt för en katodmaterialfabrik med FREYR Battery

Publicerad: 12.1.2023

FREYR Battery har gjort en planeringsreservering av en tomt för att anlägga en katodmaterialfabrik på GigaVaasa-området. För fabriken har tomt nummer 16 reserverats. Den blev ledig sedan Johnson Matthey hade sålt sin batterimaterialaffärsverksamhet.

– Katodmaterialfabriken kompletterar det ekosystem för batteriindustrin som anläggs på GigaVaasa-området, och därför är FREYR Batterys intentionsavtal och mål att bygga både en battericells- och katodmaterialfabrik på området en verkligt fin nyhet, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry glatt.

Planeringsreserveringen godkändes vid stadsstyrelsens sammanträde 7.11.22. Den tomt nummer 16 som företaget har reserverat är cirka 51 hektar stor.

En lokal katodproduktion är en verkligt betydande sak med tanke på miljön. I den nuvarande batterivärdekedjan transporteras de material som batterierna behöver globalt mellan olika kontinenter (Australien, Sydamerika, Asien) varvid både kostnader, risker och utsläpp ökar.

Katodfabriksprojektet inleds med att ett program för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) utarbetas, och det har sänts till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen).

Det som hittills har skett på GigaVaasa-området:

 • Januari 2023: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning, som gäller en tomt för en katodfabrik, framskrider.
 • November 2022: FREYR Battery har gjort en planeringsreservering av en tomt för att bygga en katodfabrik.
 • Oktober 2022: Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal, utifrån vilket möjligheterna att i Vasa grunda en fabrik för produktion av anodmaterial för batteriindustrin bedöms.
 • September 2022: Intentionsavtalet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials måste formellt hävas då företagens samarbete har upphört och för att nya förhandlingar om tomten i fråga ska kunna inledas med företagen.
 • Augusti 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials häver sitt samarbetsavtal. Diskussionen med Vasa stad fortsätter.
 • Maj 2022: FREYR Battery och Vasa stad ingår ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt.
 • Januari 2022: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning framskrider.
 • Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVaasa-området.
 • November 2021: Johnson Matthey meddelar att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortgår dock med förhandlingar med företagets kommande nya ägare.
 • Augusti 2021: FREYR Battery väljer Vasa som förläggningsort för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal ingås om en 90 hektar stor tomt.
 • April 2021: Den första reserveringen på GigaVaasa-området; Johnson Matthey väljer Vasa som förläggningsplats för en hållbar batterimaterialfabrik.