Förbigå menyn
seniorer

Artikelkategorier: Nyheter

Boendebehoven ändras med åren – information om temat på en ny webbplats

Publicerad: 27.9.2023

Nu finns all information om förutseende av ändringar i boendebehoven på en och samma plats, nämligen på en ny webbplats som i synnerhet riktas till de äldre. Där finns även nyttiga kontaktuppgifter samt råd för hur det går att granska hur det egna hemmet fungerar.

På den nya webbplatsen för förutseende boende för seniorer finns information om hur ändringar i boendebehoven kan beaktas samt råd för hur man kan se till att det egna hemmet fungerar och är säkert.

Webbplatsen för förutseende boende finns på https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/boende-och-byggande/boende/forutseende-boende/.

Det är bra att beakta boendeförhållandena från en seniors synvinkel i ett så tidigt skede som möjligt för att man i tid ska kunna reagera på boendebehoven som ändras. På webbplatsen finns tips om detta samt även kontaktuppgifter till boendetjänster för äldre.

På webbplatsen finns också en lista över aktörer som erbjuder bostäder som i synnerhet är avsedda för seniorer i Vasaregionen. Webbplatsen har tagits fram av Vasa stads fastighetssektor i samarbete med olika aktörer.