Förbigå menyn
Seniorit

Förutseende boende

Boendebehoven kan ändras i och med att man åldras och det som fungerar nu, kan vara en utmaning om tio år. Genom att se till att det egna hemmet fungerar och är säkert blir det möjligt att bo hemma och fortsätta ett självständigt liv även när man blir äldre. Detta är en viktig faktor även med tanke på boendetrivseln.

Boendeförhållandena är bra att beakta från en seniors synvinkel redan i ett så tidigt skede som möjligt. När man i god tid ser till att hemmet fungerar så har man bra med tid att planera och genomföra eventuella förändringar och gradvis gå framåt. Det är bra att beakta både egenskaperna i hemmet och i närmiljön.

Vad är värt att fästa uppmärksamheten på i hemmet

Fundera kring följande saker med tanke på åldrandet:

 • Är golvet halt i ditt hem?
 • Finns det höga trösklar i ditt hem?
 • Finns det trappor i ditt hem?
 • Finns det fungerande brandalarm och brandsläckare i ditt hem?
 • Finns det behov att förvara saker på höga hyllor och andra ytor?
 • Har du tillräcklig belysning i ditt hem?
 • Har du tunga eller annars svåröppnade dörrar i ditt hem?
 • Är det enkelt och säkert att röra sig i wc, badrum och bastu i ditt hem?
 • Finns det tillgång till hiss i ditt husbolag?
 • Är dörröppningarna tillräckligt breda för att röra sig med t.ex. rullator eller rullstol i ditt hem?
 • Kräver ditt hem eller din gård ständigt eller krävande underhåll?
 • Är bostadens storlek och boendekostnader lämpliga?
 • Kan du själv ta hand om din bostad?

Även närmiljön kring ditt hem är viktig

I närmiljön är det värt att fästa uppmärksamheten på följande saker:

 • Finns det fungerande och användbara kollektivtrafikförbindelser att tillgå nära ditt hem?
 • Finns det en matbutik och övrig service som det är lätt att ta sig till i närheten av ditt hem? Det lönar sig att fundera om servicen finns på ett rimligt promenadavstånd, även om du ännu skulle ha en bil i användning.
 • Finns det gång- och cykelvägar där det är lätt och säkert att färdas i din närmiljö?
 • Är parkeringsplatserna nära belägna och är det enkelt att färdas hem därifrån?
 • Är din gård och närmiljö väl belysta?
 • Är det lätt att ta sig till husbolagets gemensamma utrymmen (t.ex. uteförråd, avfallstak)?
 • Stöds dina sociala kontakter av din närmiljö? Går bussförbindelserna nära ditt hem till din familj och vänner, kan du enkelt ta dig till dina hobbyer?

Reparationsrådgivning

Redan med små förändringar kan du höja boendestandarden och –trivseln. Om det finns behov av små ändringsarbeten eller främja tillgängligheten, får du hjälp med planeringen av  reparationsrådgivaren. Reparationsrådgivningen är avgiftsfri och finns att tillgå via Centralförbundet för de gamlas väl. Reparationsrådgivarens roll är att guida och ge råd, men inte att beställa arbeten eller övervaka dem.

Du får hjälp av reparationsrådgivaren med följande saker:

 • bedömning av renoveringsbehov
 • göra en skissplan vid behov
 • rådgivning i att söka understöd
 • söka entreprenör
 • guidning i användning av vardagsteknologi (t.ex. utrustning för brandskydd, belysning i hemmet).

Du hittar en länk till webbplatsen för Centralförbundet för de gamlas väl i högra kanten på sidan.

Boenderådgivning

Boenderådgivarna i Vasa stad kan hjälpa i många situationer som rör boendet. Boenderådgivningen är avgiftsfri och du kan med låg tröskel be boenderådgivarna om hjälp bl.a. i följande situationer:

 • bostadssökning och -skötsel
 • kartläggning av servicebehov och handledning av service riktad till seniorer
 • kundbesök hos samarbetsparter och hemma hos kunden vid behov

Ytterligare information om boenderådgivning och dess kontaktuppgifter finns nere på sidan via länken.

Seniorbostäder i Vasaregionen

I Vasaregionen erbjuder olika aktörer bostäder, som i synnerhet är avsedda för seniorer.

Berghemmet

Seniorhuset Berghemmet ligger nära tjänster i mitten av staden, i samma hus med Bergcentret som producerar öppenvårdsservice. Servicehuset har 91 bostäder, varav en del är särskilt planerade för personer med nedsatt rörlighet. De som bor i huset har sina egna, trivsamma bostäder, och dessutom kan de utnyttja den mångsidiga boendeservicen och gemensamma utrymmen.

Ytterligare information: www.vuorikoti.fi/sv/

Fab Pikipruukki

Andvägen 12

Huset med 19 bostäder ligger i Hemstrand, och bostäderna är i första hand riktade till seniorer.

Ytterligare information: https://www.pikipruukki.com/sv/web/sv/hyrehus-uppgifter?643661

Kyrkoesplanaden 32 A och B

Huset med 42 bostäder ligger i centrum, och bostäderna är i första hand riktade till seniorer.

Ytterligare information: https://www.pikipruukki.com/sv/web/sv/hyrehus-uppgifter?20223755

Gäddvägen 27

Huset med 21 bostäder ligger i Brändö.

Ytterligare information: https://www.pikipruukki.com/sv/web/sv/hyrehus-uppgifter?122053

Tallbacksvägen 12

Huset med 34 bostäder ligger i Brändö.

Ytterligare information: https://www.pikipruukki.com/sv/web/sv/hyrehus-uppgifter?122383

Vasa Bostadsrätt Ab

Backbrunnsvägen 4

Huset har 28 bostäder i fem våningar. Bostäderna är fullständigt tillgängliga, och de åldrande boendes behov har tagits i beaktande i utvecklingen av boendemiljön. Tillgängligheten kommer att utvecklas ännu vidare genom att hissarna byts ut, ytterdörrarna automatiseras och garagedörrarna elektrifieras.

Grundvägen 12

Huset är populärt bland seniorer och har en lugn boendemiljö, en trevlig gemensam gård och en aktiv boendekommitté. Bostäderna på första våningen är tillgängliga.

Ytterligare information: https://www.vaasanasumisoikeus.fi/sv_SE/

Silver Hem, Smedsby Stjärna

Silver Hem Ab erbjuder gemenskapsinriktat mellanboende.

Bostäderna, som är lättframkomliga och lättskötta, ligger i Smedsby i Korsholms centrum, i ett hisshus som är byggt år 2020 och ligger nära tjänster. Bostäderna är 30–72 m2 stora, väl utrustade hyresbostäder. Det finns 56 bostäder, och dessutom kan gemensamma bastuutrymmen och andra gemensamma utrymmen användas. Den boende kan skaffa tjänster från serviceproducenterna eller välfärdsområdet efter eget behov.

Ytterligare information: https://www.silverkodit.fi/?lang=sv

Sari Saarikoski, 050 548 6600, sari.saarikoski@silverkodit.fi