Förbigå menyn
Illustrationsbild över Smart Technology Hub och tillhörande kontorsbyggnad sett från Frilundsvägen.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Byggstart för Wärtsiläs Smart Technology Hub

Publicerad: 20.6.2019

Teknologikoncernen Wärtsilä berättar i sitt pressmeddelande 20.6 att projektet Smart Technology Hub har framskridit från planeringsskede till förverkligande. Vasa stadsfullmäktige godkände 6.5 detaljplane- och tomtindelningsändringen för området, och 14.6 kungjordes att detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnads- och miljönämnden beviljade i sin tur 19.6 byggtillstånd för Smart Technology Hub.

SEB Leasing och Vasa stad undertecknade arrendeavtal beträffande området 20.6 samtidigt som Wärtsilä och SEB Leasing ingick ett långvarigt leasingavtal om de fastigheter som byggs på Vasklot.

Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki tackade Vasa stad och andra samarbetsparter i bolagets pressinfo:

–  Jag är mycket glad över att Smart Technology Hub framskrider enligt tidtabellen och alla som har deltagit i planeringen av projektet förtjänar ett tack för väl utfört arbete. Jag vill också tacka Vasa stad för ett mycket smidigt samarbete. Speciellt Planläggningen har jobbat hårt för att möjliggöra projektet.

Även direktören för stadens tekniska sektor Markku Järvelä är nöjd med projektets framskridande.

–  Samarbetet har varit smidigt och andan god. Byggandet av ett nytt forsknings-, produktutvecklings- och produktionscenter i Vasklot är i hela Vasas intresse.

Läs Wärtsiläs info i dess helhet här: www.wartsila.com/sv/media-sv/nyhet/20-06-2019-byggstart-for-wartsilas-smart-technology-hub-2473531