Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Uutiset

Daghemmet i Korsnäståget utvidgas

Publicerad: 18.8.2022

Daghemmet Esikon päiväkoti i Korsnäståget ska utvidgas med volymelement. I området Korsnäståget-Gamla Vasa har småbarnspedagogikens lokalbehov plötsligt ökat så att platserna annars inte räcker för alla intresserade.

Det kommer att bildas fyra nya grupper till daghemmet, varav två är finskspråkiga och två är svenskspråkiga. I grupperna finns sammanlagt 24 platser för barn under 3 år och 42 platser för barn över 3 år. Verksamheten i de nya lokalerna inleds 1.1.2023.

– Det finns plötsligt betydligt fler nya sökande för verksamhetsåret 2022-2023 än vad det finns platser att erbjuda inom småbarnspedagogiken. Särskilt antalet svenskspråkiga familjer är stort. Vidare har mottagningscentralen främst  placerat de ukrainska familjerna till det östra området, säger Maria Karvonen, servicechef för småbarnspedagogiken.

Brist på platser inom småbarnspedagogiken i området

Enligt lagen om småbarnspedagogik och Vasa stads strategi ska familjerna erbjudas en plats inom småbarnspedagogiken på det egna bostadsområdet på deras eget modersmål.

– För närvarande finns 270 barn i småbarnspedagogiken i området Korsnäståget-Gamla Vasa. Till hösten finns för närvarande 30 nya finskspråkiga sökande och 11 svenskspråkiga. Under hösten kommer allt fler ansökningar, berättar Karvonen.

I områdets finskspråkiga daghem finns det sex lediga platser för barn under 3 år och 13 lediga platser för barn över 3 år. I de svenskspråkiga daghemmen finns inga lediga platser. Inom den finskspråkiga familjedagvården finns det sju lediga platser.

Volymelementen hyrs för tre år

Eftersom det inte finns några färdiga lokallösningar att tillgå för småbarnspedagogikens behov inom området Korsnäståget-Gamla Vasa, hyr Vasa stads hussektor volymelement för en viss tid på tre år av Parmaco Oy som gav det förmånligaste anbudet.

Nämnden för fostran och utbildning godkände vid sitt sammanträde 17.8  ifrågavarande hyrning samt de tilläggskostnader den för med sig för småbarnspedagogiken. För att täcka kostnaderna kommer det att föreslås ett tilläggsanslag, eftersom den egna utgiftsramen inte täcker dem.

Renoveringen av daghem minskar antalet platser

Inom området Korsnäståget-Gamla Vasa verkar för tillfället Haga daghem, daghemmen i Korsnäståget, Alkula och på Kapellbacken, samt fem familjedagvårdare. Därtill finns servicesedeldaghemmet  Tuulenpesä i området.

Renoveringen vid Alkula daghem har minskat antalet förskoleplatser vid ifrågavarande daghem från och med våren 2022. Renoveringen pågår fram till december.

Man planerar inleda renoveringen vid daghemmet på Kapellbacken i januari 2023 och den väntas ta nästan ett år. Detta medför ett bortfall av 47 platser inom småbarnspedagogiken.

Även vid daghemmet i Orrnäs har platserna inom småbarnspedagogiken minskat med 35 platser. Genom detta arrangemang försöker man säkra en tillräckligt bra inomhusluft för alla, så att daghemmet kan verka i nuvarande lokaler tills ett nytt daghem blir klart. Enheterna inom småbarnspedagogiken i Roparnäsområdet är nästintill fullsatta.