Förbigå menyn
I främre delen av bilden ser man grönsaker som växer i en odlingslåda, i bakgrunden sitter en grupp människor vid ett långt trädgårdsbord.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Den första skörden firades i stadsträdgården i Korsnäståget

Publicerad: 29.8.2022

Odlingslådträdgården i Korsnäståget som anlades med hjälp av projektet Invånarenergiska Vasa har firat sin första skörd. Trädgården främjar cirkulär ekonomi, och genom försöket stöds invandrarnas integration samt den sociala gemenskapen i området.

Odlingslådträdgården som anlades i Korsnäståget på gården till Bycentret Gullmo fick fira sin första skörd.  Trädgården som önskats i Korsnäståget anlades som en gemensam insats av Integrationsservicen, Stormossen, Settlementföreningen, 4H-föreningen, Etelä-Sudan ja SudanSawa ry och Vaasan Somalinaisten kehitys ry.

–  Den första odlingssommaren har förlöpt bra, och på basis av dessa erfarenheter är målet att etablera trädgårdsverksamheten i Korsnäståget, säger planerare Anni Toivanen.

Stormossen bjöd på odlingslådträdgårdens jord som gjorts av komposterad jord från bioavfall från hushåll och matbutiker i Vasa. Det är klienter inom integrationsservicen och närområdets invånare som har odlat i trädgården, och alla lådor har varit i bruk sedan våren. Två tolkade odlingsutbildningar har ordnats för att stöda odlingshobbyn. Stormossens miljöcoach gav därtill handledning om återvinning av bioavfall.

–  Klienterna inom integrationsservicen har deltagit med stor iver och det har roligt att följa det. Många har också berättat om sin odlingsbakgrund i sitt tidigare hemland och de tycker att det varit toppen att även få odla i det nya hemlandet, säger Tiina Reini från integrationsservicen.

Trädgården har ökat samhörigheten.

På våren började 20 personer odla i odlingslådträdgården i Korsnäståget.

– Sommaren har gått väldigt bra.  Jag har planterat mynta, zucchini, aubergine och persilja i min låda.  Det går åt överraskande lite tid att sköta en odlingslåda och därför har det här varit så trevligt.  Jag skulle vilja fortsätta odla, säger Roakamal Alim.

Även de andra odlarna har varit nöjda med sommarens skörd.

–  Vi har under projektet fått mycket stöd och hjälp, och för det är vi särskilt tacksamma.  Trädgården har även ökat samhörigheten, för om vi inte själva har kunnat vattna vår låda, så har vi kunnat be t.ex. en annan odlare om hjälp.  Det här har varit så trevligt, så odlingslådorna skulle kunna vara större i fortsättningen, berättar odlarna om erfarenheterna under sommaren.

Projektet förverkligar Vasaborna idéer

I projektet Invånarenergiska Vasa med delfinansiering från Miljöministeriets program En hållbar stad främjas invånarorienteringen och invånarnas delaktighet i stadens hållbarhetsarbete genom att Vasabornas idéer om ett hållbarare stadsliv förverkligas.  Inom projektet stärks även det tväradministrativa samarbetet mellan stadens olika sektorer, företagen och föreningarna. På hösten är det inom projektet dags för ett försök med barn som målgrupp.

– Syftet med projektet Invånarenergiska Vasa är att öka möjligheterna att påverka för sådana grupper som nödvändigtvis inte får sina röster hörda. Vi utvecklar barnens möjligheter att påverka och syftet är att få deras röster att höras bättre i stadens beslutsfattande om en hållbar utveckling, säger Anni Toivanen.

Städerna och kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja grön omställning. På motsvarande sätt har stadsborna en nyckelställning då det gäller att komma med idéer om hur en hållbar livsstil kan se ut.

Av försöken inom projektet Invånarenergiska Vasa samlas det in lärdomar som omvandlas till verksamhetsmodeller för Vasa stad samt för att kopieras av andra kommuner.