Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Efterlängtade Vasa körfestival kommer igen i maj – anmälningen har börjat

Publicerad: 27.10.2021

Det efterlängtade körsångsevenemanget återkommer efter en paus på två år. Vasa Körfestival XXVIII ordnas för 28:e gången 25–29.5.2022. Programmet detta år är mångsidig inhemsk körmusik med hög kvalitet. Körerna kan anmäla sig till utgången av januari 2022. itet.

Både traditionellt och överraskande program, delvis bekanta men också nya artister, lovar festivalens konstnärliga ledare Kristian Heberg och producent Ilkka Nyqvist vid Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster.

Huvudartist är manskören Akademiska Sångföreningen (Akademen), som hör till Finlands äldsta körer och är en del av Helsingfors universitets studentkår. Högklassiga Akademen, som uppträder med ett omfattande program, representerar traditionell manskörssång, där det finns såväl lyriska stämningar och pompöst sjungande som ett studentikost lätt grepp. Vid Körfestivalen uppträder Akademen med sina 60 sångare i Trefaldighetskyrkan.

Tidlösa klassiker, nya kompositioner och en lättare stämning

Ett annat effektfullt köruppträdande i Trefaldighetskyrkan är Vigilia (1915), som är Sergei Rahmaninovs (1873-1943) älskade men sångtekniskt krävande körverk.

Den här ortodoxa kyrkomusikens pärla förenar gamla kyrkomelodier och den senromantiska symfonikerns fingeravtryck. Den text som hörs i verket följer förloppet i den ortodoxa vigilia-gudstjänsten som pågår hela natten, men är mera ett konsertuppträdande än ett verk som framförs i gudstjänsten. Vigilia består av olika stämningar och den har komponerats för en storkör. Vid Körfestivalen framförs den av Oulun kamarikuoro, Tuiran kamarikuoro och Cassiopeia.

Under Körfestivalen kan man också lyssna på lättare och mera underhållande körmusik. Kipinät –kören är en strålande kör med fokus på rytmmusik, som lever på kärlek till musik och att sjunga tillsammans. Kören kommer från Jyväskyläs finska musikcampus och är en populärmusikinriktad blandad kör, som främjar finsk körtradition. För de minsta åhörarna i familjen uppträder barnmusikensemblen Soiva siili.

En intressant nyhet vid vårens Körfestival är sångkollektivet Sabrina ja Saarten tyttäret, som komponerar, producerar och uruppför Ainon tarina (Ainos berättelse) hösten 2021. Det är ett genomkomponerat verk på den fjärde sången i Kalevala. Ainon tarina har uppstått som ensemblens gemensamma kompositionsprocess framlotsad av deras konstnärliga ledare Sabrina Ljungberg. Verket innehåller helt ny musik och det för åhöraren in i tidlösa sinneslandskap.

Biljettförsäljningen till konserterna börjar i januari 2022. Körerna kan anmäla sig till festivalen till utgången av januari 2022.