Förbigå menyn
Illustration av framtida GigaVasa-området i sin helhet. Det nu undertecknade intentionsavtalet berör en tomt som är en del av helheten.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

Publicerad: 11.1.2022

Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.

– Vi är mycket glada att vår batterivärdekedja kompletteras i enlighet med planerna och att de tidigare ingångna avtalen lockar nya aktörer till området. Synergi- och miljöfördelarna är stora, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry belåtet.

Samföretag för att leda projektet

Ett samföretag (Joint Venture) mellan dotterbolaget Grafintec Oy, som till hundra procent ägs av Beowulf Mining, och indiska Epsilon Advanced Materials kommer att svara för byggandet av anodmaterialfabriken i Vasa. Beowulf Mining offentliggjorde 6.12.2021 Joint Venture-avtalet mellan Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials.

Beowulf Mining är ett företag som är noterat på börserna i London och Sverige och som producerar för batteriindustrin kritiska råvaror såsom järnmalm, grafit och basmetaller.

– Efter min septemberresa till Indien och de diskussioner jag fört med Epsilon är det klart att en anodmaterialfabrik är en pusselbit som saknas i GigaVasa-området. Jag fick ett varmt och samarbetsvilligt mottagande då jag besökte Vasa i oktober. Jag är mycket nöjd med att vi har tagit det här betydande steget för att komplettera den batterivärdekedja som bildas på GigaVasa-området, berättar verkställande direktören för Beowulf Mining Kurt Budge.

– Undertecknandet av ett intentionsavtal med Vasa stad är ett betydande steg framåt när vi hämtar med oss vår teknologi och kompetens att producera anodmaterial av hög kvalitet för litiumjonsbatteriindustrin till Europa. Vi tror att en produktionsanläggning belägen i batteriklustret på GigaVasa-området, som hela tiden utvecklas, ger oss en möjlighet att erbjuda våra kunder i Europa högklassiga och hållbara produkter, förbättra servicenivån och ge oss en konkurrenskraftig kostnadsstruktur, kommenterar verkställande direktören för Epsilon Advanced Materials Vikram Handa.

Läs Beowulf Minings pressmeddelande om saken

En viktig leverantör för batteri- och battericellsfabrikerna i Europa

– Finlands batteristrategi har tagit enorma kliv under den senaste tiden, och igen har vi en glad nyhet att berätta. Att få anodproduktion i industriell skala till Finland är en fortsättning på detta utvecklingsförlopp, kommenterar näringsminister Mika Lintilä.

– Vi önskar dessa företag varmt välkomna till Finland för att ansluta sig till det europeiska batteriekosystemet. Dagens nyhet är betydande för både Finland och Europa för att en hållbar och flexibel anodmaterialproduktion ska kunna utvecklas för den europeiska batteriindustrin. Verksamheten drar nytta av den finska batteriindustrins kunnande och konkurrenskraften i vår fossilfria elproduktion. Detta kommer också i fortsättningen att sätta fart på batteriinvesteringar och skapandet av arbetsplatser i Finland och öka möjligheterna till nordiskt samarbete, säger Markku Kivistö, Head of Cleantech, Invest in, Business Finland.

En av de stora tomterna på GigaVasa-området

Tomtreserveringen och samarbetsavtalet godkändes vid Vasa stadsstyrelses sammanträde 13.12.2021. Den tomt som företaget har reserverat, nummer 18, är belägen nära den tomt som FREYR Battery har reserverat för en battericellsfabrik.

GigaVasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystemet. Industriområdet förenar sig logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätverket, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.

I Vasaregionen finns över 160 energiteknologiföretag, vilka möjliggör utmärkta samarbetsmöjligheter. Det täta samarbetet mellan energiteknikklustret EnergyVaasa och de lokala högskolorna hjälper till med utbildandet av yrkeskunnig arbetskraft som kan svara på sektorns behov.

Detta har skett hittills på GigaVasa-området:

  • April 2021: Den första reserveringen på GigaVasa-området; Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsplats för en hållbar batterimaterialfabrik.
  • Augusti 2021: FREYR Battery valde Vasa som förläggningsplats för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal har ingåtts om en 90 hektar stor tomt.
  • November 2021: Johnson Matthey meddelade att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortsätter dock förhandlingarna med företagets kommande nya ägare.
  • Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVasa-området.