Förbigå menyn
Imtiaz Kathawalla, Sunit Kapur och Heli Rasimus från Epsilon Advanced Materials berättade om företagets planer på en presskonferens som ordnades i Vasa. Foto: Ilari Rautiainen

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Epsilon Advanced Materials planer på GigaVaasa-området framskrider – den första arbetstagaren i Finland inleder sitt arbete i början av året

Publicerad: 30.11.2023

Uppdaterad: 1.12.2023

Sunit Kapur, verkställande direktör för Epsilon Advanced Materials, som planerar en anodmaterialfabrik på GigaVaasa-området, besökte Vasa den här veckan. Kapur, som inledde sitt arbete som verkställande direktör i september, avslöjade att företaget redan har anställt den första arbetstagaren till GigaVaasa-projektet.

Enligt Kapur framskrider planerna på GigaVaasa-området som förväntat. Heli Rasimus, som övergår från NTM-centralen i Södra Österbotten, har anställts som projektchef för projektet.

– För närvarande går sakerna framåt i snabb takt. Heli är vår första arbetstagare i Finland och hon påbörjar arbetet inom projektet genast i början på nästa år, berättar Kapur.

Epsilons ambitiösa mål är att börja bygga fabriken i Vasa redan före slutet av 2024.

– Det kommande året är en tid för stora beslut. Den första bedömningen för miljötillståndet håller på och slutförs, så mycket beror på hur snabbt vi får de nödvändiga tillstånden, konstaterar Kapur.

Epsilon Advanced Materials och Finlands Malmförädling Ab ingick i oktober 2022 ett intentionsavtal, inom vars ramar bolagen utvärderar möjligheten att grunda en fabrik för produktion av anodmaterial på GigaVaasa-området i Vasa. Bolagen lämnade in programmet för miljökonsekvensbedömning (MBK-programmet) för projektet till NTM-centralen i Södra Österbotten i april 2023.

Under sitt besök bekantade sig Sunit Kapur med GigaVaasa-området samt träffade stadens ledning och företagens representanter.

Det som hittills har skett på GigaVaasa-området:

 • November 2023: Epsilon Advanced Materials planer på GigaVaasa-området framskrider – den första arbetstagaren i Finland inleder sitt arbete i början av året
 • Februari 2023: Finlands Malmförädling och FREYR Battery börjar samarbeta för att grunda en katodmaterialfabrik
 • Januari 2023: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning, som gäller en tomt för en katodfabrik, framskrider.
 • November 2022: FREYR Battery har gjort en planeringsreservering av en tomt för att bygga en katodfabrik.
 • Oktober 2022: Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal, utifrån vilket möjligheterna att i Vasa grunda en fabrik för produktion av anodmaterial för batteriindustrin bedöms.
 • September 2022: Intentionsavtalet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials måste formellt hävas då företagens samarbete har upphört och för att nya förhandlingar om tomten i fråga ska kunna inledas med företagen.
 • Augusti 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials häver sitt samarbetsavtal. Diskussionen med Vasa stad fortsätter.
 • Maj 2022: FREYR Battery och Vasa stad ingår ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt.
 • Januari 2022: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning framskrider.
 • Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVaasa-området.
 • November 2021: Johnson Matthey meddelar att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortgår dock med förhandlingar med företagets kommande nya ägare.
 • Augusti 2021: FREYR Battery väljer Vasa som förläggningsort för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal ingås om en 90 hektar stor tomt.
 • April 2021: Den första reserveringen på GigaVaasa-området; Johnson Matthey väljer Vasa som förläggningsplats för en hållbar batterimaterialfabrik.