Förbigå menyn
Unga

Artikelkategorier: Nyheter

Föreslå Årets attitydpåverkare 2023!

Publicerad: 17.11.2023

Vasas råd för personer med funktionsnedsättning belönar årligen en person, organisation eller annan aktör som med sin verksamhet har främjat positiva attityder mot personer med funktionsnedsättning.

Nu har du möjlighet att föreslå en lämplig kandidat för denna erkänsla. Sänd namnet på din kandidat och motiveringarna per epost på adressen elisabeth.hastbacka@vasa.fi senast torsdag 23.11.

Rådet för personer med funktionsnedsättning väljer Årets attitydpåverkare för att uppmärksamma internationella dagen för personer med funktionsnedsättning 3.12.